Styresammensetning 2023

Verv Navn Telefon Ansvarsområde
Styreleder Simon Hammerstad
48 88 55 72
Nettredaktør / HMS / Kontaktperson
Styremedlem Rolf Emilsen
92 64 59 82
Prosjektarbeid / Garasjeanlegget
Styremedlem Hilde Estelle
Myhre
93 45 54 15
OTV – ansvarlig / Postkasser
Styremedlem Øyvind Karlsen
90 03 48 10
Parkering /ABVK
Styremedlem Pål Kristensen
91 10 37 77
Gartnertjenester / Bomnøkler
Varamedlem Jon Gangdal
90 98 79 09
Trefelling / Beskjæring
Varamedlem Wilhelm Gran
41 68 99 49
Søppel – og kildesortering
       

Styreansvar

Et aktivt engasjement, overordnet kontroll, riktig kompetanse og tid til å ivareta sine forpliktelser, vil langt på vei kunne bidra til at styret er i forkant ved eventuelle utfordringer og hindre potensielle tvister i løpet av styreperioden.

Borettslagsloven § 8-8 og eierseksjonsloven § 57 trekker opp rammen for hvilke oppgaver som påhviler styrer i henholdsvis et borettslag og sameier.

Styrene skal først og fremst sørge for normalt vedlikehold og forsvarlig forvaltning av sameiets eller borettslagets eiendom.

I tillegg skal styret sikre at driften skjer i samsvar med lov, vedtekter og vedtak som treffes på generalforsamling.

Dette innebære løpende oppgaver, som å blant annet sørge for at det føres regnskap, betales regninger og at det avholdes styremøter / generalforsamlinger.