Styresammensetning 2022

Verv Navn Telefon E-post
Styreleder Jon Gangdal
90 98 79 09
jon@gangdal.com
Styremedl. Inger Orvin
97 62 03 46
inger.orvin@gmail.com
Styremedl. Simon Hammerstad
48 88 55 72
simonhammerstad@hotmail.com
Styremedl. Hilde Estelle
Myhre
93 45 54 15
estelle@live.no
Styremedl. Øyvind Karlsen
90 03 48 10
okarlsen@online.no
Varamedl. Stine In Ae
Sandvik
94 97 00 04
stinesan@gmail.com
Varamedl. Rolf Emilsen
92 64 59 82
rolemi@online.no

Merk: Det ligger lenke på e-postadressen slik at du kan sende e-post til kontaktpersoner og på telefonnummeret slik at du kan ringe direkte fra PC/Mac via Skype eller når du ser nettsiden på mobil.