Tjenesteavtale

Standard kunde og brukerstøtte er tilgjengelig alle virkedager kl. 07:00 – kl. 20:00

TELEFON / 67 53 10 00

EPOST / support@electricfreeway.no

Det er mulig å melde om feil til styret, som tar kontakt med support. Men vi trenger følgende opplysninger!