Asker og Bærum Boligbyggelag er sameiets regnskapsfører og bidrar i forsikringssaker, samt tekninsk rådgivning ved rehabilitering og vedlikehold av bygningsmassen.

ABBL bistår styret med juridiske spørsmål av både forskriftsmessig og administrativ art.

ABBL er en medlemsbasert organisasjon og kan tilby ulike løsninger til sine medlemmer.

Medlem mottar et magasin 4 ganger årlig i sin postkasse eller som digital eAvis.

ABBL tilbyr heldigitale tjenester via http://www.abbl.no