Kolsåstoppen Boligsameie har helt siden starten hatt OTV som styrets forlengede arm overfor beboerne i de respektive oppgangene, Dette er ikke et betalt verv, men er til god hjelp for styret. Hvis styret ønsker at OTV skal være til stede på et styremøte, honoreres dette med kr 500 pr. møte.


Oppgaver for OTV

  • Oppgavene er først og fremst knyttet til oppgangens beboere og OTV skal sammen med dem hjelpe til slik at bomiljøet blir best mulig.
  • Ved innflytting av nye beboere i oppgangen skal OTV ønske velkommen undersøke om de har mottatt sameiets vedtekter, husordensregler og regler for merking av postkasser og ringeklokker. Hvis disse ikke er mottatt, skal styret varsles og OTV skal sørge for at de nye beboerne får dokumentene.
  • Gi informasjon til styret/vaktmester hvis det er behov for reparasjoner/vedlikehold samt utskifting av lyspærer.
  • OTV skal påse at det ikke er satt gjenstander i gangene og foran bodene i Lillehauger 1,3,5 og 7. Hvis dette er tilfelle, skal styret informeres.
  • OTV skal holde styret orientert om eventuelle uheldige forhold i oppgangene
  • Om sommeren sørge for vanning av blomsterkrukkene utenfor egen inngang
  • Dele ut avfallsposer og plastsekker til beboerne
  • Sørge for ryddig oppslagstavle i oppgangen. Kaste oppslag som har gått ut på dato.

Valg av OTV

Den valgte OTV sitter så lenge hun/han selv ønsker. Hvis OTV flytter eller ønsker å fratre vervet, skal dette meldes til styret. Fratredende OTV er ansvarlig for å samle oppgangen for å få valgt en ny OTV. Hvis dette er viser seg å være vanskelig, skal OTV og styret sammen utpeke ny OTV.


Disse retningslinjene erstatter retningslinjene av 18.12.2012 og er vedtatt på styremøte 28.2.2017