Parkeringsplasser

Det finnes 2 parkeringsplasser en på hver side av gangveien opp til sameiet.

Parkeringplass 1 – nedsiden av gangveien

KTBS parkeringsplass 1 - nedsiden

Parkeringsplass 2 – oversiden av gangveien

KTBS parkeringplass 2 - oversiden

Ikke lovlig parkering samt hensyntaken til fremkomst

Det er ikke lov til å parkere store lastebiler, trucker, busser, vogntog lignende på sameiets område.

Husk alltid å parkere slik at andre kommer seg fram.

Ikke sperr biler eller garasjen, søppel containerne og gangveier opp til sameiet. Disse må være frie i tilfelle hjelpemannskaper må tilkalles.

Blir gangveier, garasje mm sperret av biler eller annet vil disse bli borttauet.

Parkering for sameiere og deres gjester

  • Parkering ute er tillatt for gjester til sameiet
  • Gjester kan parkere så lenge de er gjester på sameiets område
  • Sameiere som disponerer 2 biler, forutsettes å benytte nedre parkeringsplass for en av bilene.

Døråpner for garasjeport

Bestilles av beboer hos Monterings-Service AS Norport, Sollihøgda

Tlf. 32 16 13 10.

Hvis man overtar garasjeåpner fra tidligere eier av leiligheten, er det ikke nødvendig med ny åpner.

Når du har fått døråpner, kontakt styreleder som vil kode åpneren.

Ta kontakt hvis dert er noen uklarheter.