Parkeringsplasser

Det finnes 2 parkeringsplasser en på hver side av gangveien opp til sameiet.

Parkeringplass 1 – nedsiden av gangveien

KTBS parkeringsplass 1 - nedsiden

Parkeringsplass 2 – oversiden av gangveien

KTBS parkeringplass 2 - oversiden

IKKE LOVLIG PARKERING SAMT HENSYNTAKEN TIL FREMKOMST

Det er ikke lov til å parkere store lastebiler, trucker, busser, vogntog lignende på sameiets område.

Husk alltid å parkere slik at andre kommer seg fram.

Ikke sperr biler eller garasjen, søppel containerne og gangveier opp til sameiet. Disse må være frie i tilfelle hjelpemannskaper må tilkalles.

Blir gangveier, garasje mm sperret av biler eller annet vil disse bli borttauet.

 

PARKERING FOR SAMEIERE OG DERES GJESTER

  • Parkering ute er tillatt for gjester til sameiet
  • Gjester kan parkere så lenge de er gjester på sameiets område
  • Sameiere som disponerer 2 biler, forutsettes å benytte nedre parkeringsplass for en av bilene.