Styret ønsker at postkasser og ringeklokker ved inngangspartiet skal merkes likt for å få en enhetlig utforming

Merking av postkasse

Skilt fås ved henvendelse til

Trygge Rom AS
Bærumsveien 473

1351 Rud

Tlf. 67 80 80 80

Bokstavene som brukes er Helvetica 1, størrelse 5 mm. Størrelsen på skiltet er litt avhengig av postkassen og plassen hvor skiltet skal stå. Det kan lønne seg å ta et mål av eksisterende skilt som står på postkassen

Merking av ringeklokke ved inngangsdør

Skilt fås ved henvendelse til

Trygge Rom AS
Bærumsveien 473
1351 Rud

Tlf. 67 80 80 80

Hvis du bestiller merking fra annen leverandør, så må denne være i samsvar med merkingen fra ovennevnte leverandører.

Ved montering av skilt for ringeklokke, ta kontakt med styret.

 

 

Er det noen uklarheter, så hører vi gjerne fra deg. Bruk kontaktskjemaet her på nettsiden.

Hilsen

Styret