Informasjon om elbil og ladbar hybrid, samt etterbestilling av ladeutstyr

 

1. Infrastruktur

Etter vedtak på årsmøtet for KTBS 23.4.2018, så ble det montert infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider for alle 87 garasjeplasser i sameiets felles parkeringsanlegg. EVBox Norway AS ble valgt som leverandør og anlegget ble ferdig montert i november 2018.


EVBox Business Line er et intelligent og nett-tilknyttet ladesystem, som fordeler tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget og mellom de til enhver tid tilkoplede ladbare bilene.


2. Individuelle ladestasjoner

Individuelle ladestasjoner tilknyttet infrastrukturen betales av hver enkelt bruker og forutsettes opprettelse av egen brukerprofil her. Det er montert og installert 26 individuelle ladestasjoner av typen EVBox 230V 7,4 Kw. 

  • Hver ladestasjon inneholder en dedikert strømmåler, som logger og måler forbruket
  • Alle brukere må bestille egen nøkkelring fra EVBox for å starte og stoppe lading
  • Alle ladestasjonene er knyttet til WiFi via innebygde kommunikasjonsmoduler
  • Man kan byttelåne ladebokser, da nøkkelringen registrerer ladetransaksjoner tilknyttet personlig brukerprofil

3. Tekniske spesifikasjoner

Alle ladebokser fjernstyres via nettet av EVBox Norway AS for lastbalansering. Alle ladepunktene tilknyttes elbilen eller den ladbare hybriden via Type 2 ladekabel, som alle kurante ladbare kjøretøyer bruker i dag.


4. Driftskostnader

EVBox vil sende faktura på epost med oversikt for alle ladetransaksjoner til den enkelte bruker hver måned.

For direkte kontakt med EVBox om fakturering, så kan man ringe følgende nummer: 22414101


Prisen pr. kWh består av dagens strømpris og nettleie med et påslag på kr 0,25 pr. kWh til sameiet for dekning av årlig kontroll av anlegget etc. samt et påslag på kr 0,25 pr. kWh til EVBox Norway AS for support, overvåking og fakturering.


5. Etterbestillinger

Anlegget har kapasitet til å håndtere flere el-biler. Prisen for etterbestilling av ladeboks er kr. 21500 inkl mva.


Renault Zoe krever dedikert ladeboks og tilhørende skilletrafo, som «gjør om» 230V 1-fas til 400V 3-fas anlegg.

  • Zoe kjøpt i 2020 har innebygd trafo, som kan benyttes i kombinasjon med eksisterende anlegg og ladeboks
  • Zoe kjøpt i perioden 2017-2019 krever ettermontert trafo i kombinasjon med ladeboks; kr 16 100 inkl mva

Beboere kan henvende seg til styret eller direkte til Nopek Elektro, som er installatør på vegne av EVBox Norway AS.

Nopek Elektro tilbyr delbetaling i 6 mnd. og ladeboksen koster dermed kr. 23500 inkl mva, som betyr kr 3917 per mnd.


6. Vedlikehold

Lovpålagt periodisk kontroll og service på anlegget utføres årlig av godkjent elektrikerfirma.