Informasjon om lading av elbiler og ladbare hybrider, samt etterbestilling

1. Infrastruktur

Etter vedtak på årsmøtet for KTBS 23.4.2018, har vi montert infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider på alle 87 garasjeplasser på sameiets regning. EVBox Norway AS ble valgt som leverandør, og anlegget ble ferdig montert i november 2018.

EVBox Business Line, som vi har valgt, er et intelligent, nett-tilknyttet ladesystem som fordeler tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget mellom de til enhver tid tilkoplede ladbare bilene.

2. Individuelle ladestasjoner

Individuelle ladestasjoner tilknyttet infrastrukturen forutsettes betalt av de enkelte brukere. Pr. dags dato er det montert 18 individuelle ladestasjoner av typen EVBox 230V 7,4 Kw. Prisen var kr 19.375 pr. stk. inkl. mva.

Hver ladestasjon inneholder en godkjent strømmåler som logger og måler forbruket. Alle brukere får en egen nøkkelring for å starte og stoppe lading på sin parkeringsplass. Alle ladestasjonene er knyttet til nettet via innebygde kommunikasjonsmoduler.

3. Tekniske spesifikasjoner

Alle ladebokser fjernstyres via nettet av EVBox Norway AS for lastbalansering. Alle ladepunktene tilknyttes elbilen eller den ladbare hybriden via Type 2 ladekabel som alle kurante ladbare kjøretøyer bruker i dag.

4. Driftskostnader

EVBox Norway AS vil månedlig fakturere strømforbruket direkte til den enkelte bruker på sameiets vegne. Prisen pr. kWh består av dagens strømpris og nettleie med et påslag på kr 0,25 pr. kWh til sameiet for dekning av årlig kontroll av anlegget etc. samt et påslag på kr 0,25 pr. kWh til EVBox Norway for support, overvåking og fakturering.

5. Etterbestillinger

Anlegget har kapasitet til å håndtere flere ladere. Vi har pr. 26.09.2018 et tilbud på kr 19.3375 inkl. mva for etterbestillinger av EVBox 230V, 7,4 kW. I tillegg kommet utlegg for servicebil kr 900,-.

Hvis det ønskes lader til en Renault Zoe, som har 400 volts anlegg, vil det medføre en ekstra kostnad på va. kr 3.000.-.

Interesserte bes henvende seg til styret som vil formidle nødvendig kontakt med EVBox Norway AS.