Alle tjenester innen bredbånd som tidligere var Canal Digital er nå samlet under Telenor. Sameiets avtale med tidligere Kanal Digital forblir uendret og består av

  • TV grunnpakke. 37 faste kanaler + 15 valgfrie
  • Bredbånd 5/5 mbps for alle boenheter.

Det blir ingen endringer i priser, avtaler eller leveranse av produkter og tjenester.

Flere boenheter har større hastighet på bredbåndet (25, 50 eller 100 mbps). De som ønsker forandring av hastigheten må ta dette opp med Telenor direkte. Telefon til kundesenteret er 915 09 000. og hjelpesider finner du på http://telenor.no

Flere fordeler for kundene

De bredbåndskundene som har et mobilabonnement hos Telenor har fått Telenors Alltid På Nett-garanti som sikrer datapakke på mobil dersom nettet er nede.

Mer informasjon

finner du på http://tlnr.no/velkommen. 

Og er det noe mer du lurer på så kan du selvsagt kontakte styret.