Med unntak av brannvesen og legevakt er det ikke tillatt med bilkjøring i gågaten mellom blokkrekkene. Hvis du skal ha inn/ut noe som er så stort at vi må åpne bommene, ta kontakt med

  • vaktmester Tor Teien i Lillehauger 5, telefon 91 14 26 26 eller
  • Arne Siverts 41 19 29 82
  • Jens Baade 90 69 80 74
  • Rolf Emilsen 92 64 59 82