Sameiet følger den kommunale avfallsordningen og sorterer mat- og restavfall, papir og plast. Beholderne for mat- og restavfall er plassert på øvre parkeringsplass. Der står også containeren for papir. Plast settes ut på nedre parkeringsplass under treet som er nærmest veien. Treet har en plakat rundt stammen så ingen skal ta feil. Slik foregår ordningen:

Mat- og restavfall

Beholderne er merket på toppen. Matavfall kastes i grønne poser som du får av styret, mens restavfall kan kastes i vanlige plastposer (for eksempel handleposer). Disse beholderne tømmes hver annen torsdag.

NB: Pass på at lokkene på beholderne er lukket tett. Hvis en beholder er full, gå videre til neste.

Papiravfall

kastes i containeren. Det må ikke kastes plast i denne. Containeren tømmes hver 4. onsdag.

Plastavfall

Du får store sekker av oss til å oppbevare plasten i frem til den skal legges under treet på nedre parkeringsplass dagen før. Kommunen henter sekkene hver 4. torsdag. Se hentekalender for plast under.

Glass metall

Langs Kolsås Senter (på Løkenhavna-siden) er det en parkeringsplass med beholdere for glass og metall.

Les alt om kommunens avfallsordning på https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/.

Hentekalender for plast mars-desember 2019

7. mars

4. april

2. mai

29. mai

27. juni

25. juli

22. august

19. september

17. oktober

14. november

12. desember

Husk å sette ut plasten dagen i forveien (men ikke flere dager før!)