Sameiet følger Bærum Kommune sin avfallsordningen ved å sorterer mat- og restavfall, papir- og plastemballasje. Beholdere for mat- og restavfall er plassert på øvre parkeringsplass. Det står egen container for papiremballasje. Plastemballasje samles i vanlig handlepose og kastes i merket beholder.

Mat- og restavfall

Alle beholdere har merke på topplokket. Matavfall kastes i grønne poser som er tilgjengelig i oppebvaringsboksen på høyre side av søppelskuret. Restavfall kastes i plastposer (f.eks. handleposer). Begge type avfall tømmes hver uke.

NB! Pass på at lokkene på beholderne er lukket tett. Hvis en beholder er full, gå videre til neste.


Plastavfall

Plastembalasje samles i plastpose og legges i beholder merket for plast. Disse dunkene tømmes hver 14. dag.

NB! Vi oppfordrer alle beboeret til å være bevisst sitt ansvar og sortere avfall enda nøyere fremover.


Papiravfall

Det må IKKE kastes plast i denne containeren, som tømmes annenhver fredag.

NB! Pass på å legge sammen papiremballasje og store posjoner skal kastes på Isi gjenvinningsstasjon.


Annet avfall

Det er ikke tillatt å blande følgende avfallstyper ~ Norsk Gjenvinning


Glass & metall

På øvre parkeringsplass ved Kolsås Senter (mot Løkenhavna) står containere for glass og metall.


Tømmekallender

Det er mulig å få SMS – varsel om riktig tidspunkt for tømming ved å klikke lenken nedenfor :

Bestill varsel på SMS

Se tømmedager for hele året under.