Ny informasjon fra Bærum kommune = start med to firkanter + +

Bærum kommune har laget en hendig brosjyre om …

  • Punktliste lages med bindestrek og mellomrom

Dette er et vanlig avsnitt

  1. = nummerert liste