Levetid vann og avløpsrør

publisert i: Rapporter | 1

I høst (august 2021) publiserte SINTEF analyser av rørprøver tatt i bygninger (oppført 1930 – 1980) i perioden 2002 – 2021, som viser helt nye estimerte levetider for vann og avløpsrør. Undersøkelsene dokumenterer at mange typer rør har betydelig lengere … Les mer