Smittevern på Lillehauger

publisert i: Nyheter | 0

Styret har kommet frem til at ukentlig rengjøring  med håndsprit i oppgangene ikke er tilfredsstillende. Det er dyrt og effekten blir borte etter noen timer. Vi har derfor sagt opp denne avtalen med Vaktmesterkompaniet og vil gjøre følgende: Vi kjøper … Les mer

Viktig informasjon i forbindelse med Korona

publisert i: Nyheter | 0

Desinfisering av fellesareal i oppganger mm Styret har inngått avtale med Asker og Bærum Vaktmesterkompani (ABVK) om desinfisering av utsatte berøringsflater som postkasser, rekkverk, dørhåndtak, ringeklokkepanel og håndtak på søppelkasser. Dette blir gjort i forbindelse med trappevasken og minst en … Les mer

Nabovarsel!

publisert i: Nyheter | 0

Filmproduksjonsbyrået Monster informerer at det i perioden mandag 2. mars – onsdag 4. mars mellom kl. 0700 og kl. 2000 vil bli gjort opptak til TV-serien What happened in Oslo i Lillehauger 8. Opptakene vil bli foretatt både utendørs og innendørs. (Det … Les mer

Varsel om ordinært årsmøte

publisert i: Nyheter | 0

Ordinært årsmøte er planlagt avholdt onsdag 6.5.2020 Saker som ønsker behandles på årsmøtet, må være innlevert til styret innen lørdag 14.3.2020   For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at Det … Les mer

Prosedyre i skadesaker

publisert i: Forsikringssaker, Nyheter | 0

Alle boligselskaper i ABBLs portefølje er bygningsforsikret i enten Gjensidige Forsikring eller Protector Forsikring ASA. Følg prosedyren under hvis skade inntreffer    Beboer, leder/formann eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning, fortrinnsvis via skadeskjemaet som ligger på ABBLs hjemmeside eller … Les mer