Informasjon om TV2 – kanalene

publisert i: Nyheter | 0

Styret har søkt om kompensasjon, som utgjør 50 kr per beboer for hver måned sameiet ikke får levert kanaler fra TV2. Sameiet vil motta kompensajson for både desember og januar, slik at den kommer som fratrekk på neste fellesfaktura. Klikk … Les mer

Levetid vann og avløpsrør

publisert i: Rapporter | 1

I høst (august 2021) publiserte SINTEF analyser av rørprøver tatt i bygninger (oppført 1930 – 1980) i perioden 2002 – 2021, som viser helt nye estimerte levetider for vann og avløpsrør. Undersøkelsene dokumenterer at mange typer rør har betydelig lengere … Les mer

Til alle beboere i KTBS

publisert i: Nyheter, Varsler | 0

Tirsdag 12. oktober inviterte entreprenøren til felles byggemøte med styret, ABBL og underleverandører til prosjektet i gågata. Consolvo vil straks legge frem en detaljert plan for reparasjon av hele dekket i gågaten, som gir fullstendig beskrivelse på arbeidet. Oppriving av … Les mer

Ledig parkering

publisert i: Nyheter | 0

Uteparkering nr 5 i carport, leies ut fra september 2021. Det er 2 måneder gjensidig oppsigelsestid. Beboere kan melde interesse til Behros Mirzai via epost: bennym33@hotmail.com eller på tlf 46 37 00 18.