Det er 2 dugnader i året, en på høsten og en på våren.

Alle får informasjon om tidspunkt enten i postkassen, i nyhetsbrev eller på nettsiden.

Er det noe du ønsker skal utføres på dugnad eller har noen forslag til aktiviteter, så bruk skjemaet nedenfor :

Innmelding av forslag