Ny infrastruktur for tv og internett i 2024

publisert i: Nyheter | 2

Styret har over lengre tid undersøkt behovet for å oppgradere felles infrastruktur for tv og internett i sameiet.

Vi har gått grundig til verks i forhold til Telenor sitt planlagte saneringsprogram for kabel-TV-nettet, gjerne kalt koaksnettet.

I den sammenheng har vi vært i kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for regler og råd angående overgang til fiberbredbånd. 

Det finnes flere koblingspunkter i nærheten av boligsameiet og alle leverandører i området har vært på befaring i løpet av det siste halvannet året.

I utgangspunktet var vi fornøyd med nåværende bredbåndsavtale og innstilt på å beholde eksisterende infrastruktur. Men før fellesferien sendte Telenor et gunstig tilbud og forslag til å inngå avtale om garantert installasjon innen 12 mnd. Tilbudet er ytterligere forbedret og såpass attraktivt at styret har valgt å gå for fiberbredbånd fra neste år, hvorpå estimert levering er juni 2024 og innenfor ett år fra kontraktsinngåelsen.

Telenor tar hele den økonomiske risikoen for å føre fiberkabel fra garasjen og ut til alle leiligheter. I tillegg får sameiet prisfrys de første 12 månedene i avtaleperioden, som varer til sammen 4 år. Alle andre tjenesteleverandører krever avtaletid på 5 år og deretter eier sameiet infrastrukturen, hvorpå man står fritt til å bytte innholdsleverandør.

Både valg av kanaler og annet innhold blir det samme som dagens tv og internett. Brukeropplevelsen blir identisk, selv om det går via fiber i stedet for kabelnettet. 

100 Mbps hastighet er standard og med mulighet for hver enkelt å disponere poengsystemet til Telenor for enda raskere internett. Frihet M gir beboerne 260 poeng, slik at man velger mellom T-We og / eller bredbånd i fellesavtalen.

Styret har forespurt ABBL om hvilken beslutningsrett som gjelder for denne type saker og styret kan ta en avgjørelse i forhold til valg av infrastruktur for tv og internett. Det kreves ikke et eget vedtak på årsmøtet når det gjelder oppgradering fra samme tjenesteleverandør, som sameiet allerede benytter i dag.


§ 15 i vedtektene :

Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall.


2 Responses

  1. Lisbeth Karlsen

    Hei

    Vil dette gå inn i fellesutgiftene som den gamle avtalen , eller vil få en ekstra kostnad ?

    • Simon Hammerstad

      TV og internett inngår i sameiets felleskostnader. Det vil orienterses ytterligere om fiberbredbånd på et eget beboermøte i 2024, hvorpå Telenors installatør vil delta også.

Legg igjen en kommentar