14 Responses

 1. Anita Helsøe

  Synes det er positivt at vi vil få et felles brannvarslingssystem, men trodde at dette var noe som burde vært stemt over i årsmøtet.
  Det står ikke noe i informasjon om hvordan det skal betales,har vi penger eller må det tas opp lån?
  Dere nevner at det er begrenset med rømningsveier, vil det bli gjort noe med det?

  • Jon Gangdal

   Hei igjen,
   Flott at du er positiv til et felles brannvarslingsanlegg. Som det framgår av redegjørelsen ovenfor, er det en lovbestemt HMS-plikt for styret å gjennomføre dette, så derfor er det ikke noe som verken kan eller skal stemmes over på årsmøtet.
   Finansieringen vil bli vurdert i sammenheng med tre andre poster: rehabilitering av garasjen/bæreveggene for de fire øverste blokkene, energisparetiltak og muligheter for individuell nedbetaling av fellesgjeld.
   Dette vil vil bli lagt fram som en del av dokumentene til årsmøtet – når vi kommer så langt.
   Vennlig hilsen
   Jon Gangdal, styreleder

 2. Lisbeth Karlsen

  Hva vil denne installasjonen koste totalt for sameiet ?
  Har man noen oversikt over pris på bare oppgangen?

 3. Aase Flaaten

  Styret har bestemt at det skal investeres i et brannvarslings-system osv..for alle fellesområder og i hver enkelt leilighet.. og utstyret bestilles omgående, slik at planleggingen kan starte opp raskt !
  Dette er selvfølgelig en sak for beboermøte, som tradisjonen tro avholdes f ø r det ordinære årsmøtet i Kolsåstoppen Boligsameie.
  Det er en selvfølge at vi diskuterer dette i fellesskap, da det også gjelde var økonomi, i tillegg til at det finnes alternative løsninger til en rimeligere penge med seriekobling ut til oppgangene.Beboerene her er oppegående mennesker med mye fagkunnskap.
  Mange av oss har allerede alarmer tilknyttet innbruddsalarm inkludert brannvarsling og betaler 400,´kr pr måned.
  I tillegg kan det være forskjellige behov for
  LH 2 4 6 8 og LH 1 3 5 7
  Som SELVEIERE av både fellesarealer og egne leiligheter, fortjener vi den respekt et beboermøte innehar, i form av alternative løsningsforslag, meningsytringer, dialog og et godt samarbeid med styret rundt nye prosjekter. De siste årene har vi hatt et godt samspill, samarbeid og god kommunikasjon med forrige styret, noe som bidro til et godt bomiljø for oss alle, og mange stilte da opp på våre felles arrangementer.
  Formannen var tilstede i miljøet her og han etablerte god kontakt med oss beboere, noe som gav en god trygghet. Når vi skrev ang. en sak til styret, så tok det kort tid før vi fikk en imøtekommende og vennlig tilbakemelding.
  Sånn er det dessverre ikke nå for tida. Veldig trist at det gode bomiljøet vi hadde, nå er iferd med å rakne.
  Her har vi blitt lyttet til å tatt på alvor. Den tid er visst forbi…?
  Ser likevel frem til at dere inviterer til et Beboermøte, hvor vi kan gjenopprette god kommunikasjon og igjen skape et godt bomiljø! Vi har alle behov for å trives der vi lever LIVENEN VÅRE!

 4. Lisbeth Karlsen

  Hei

  Har det blitt noen nye regler i forhold til HMS ansvar og røykvarslere instalert i egne boliger ?

  Dette er informasjon fra Huseiernes Landsforbund som jeg har kopiert :

  Dette er styrets ansvar for brannsikkerhet i sameiet og borettslaget
  Styret i et sameie eller borettslag har et stort ansvar for brannsikkerheten. Her ser du hva dere må passe på.

  KONTROLLÉR UTSTYR: Brannvarslingsanlegg, røykvarslere og slukkeutstyr på fellesarealer er styrets ansvar. (Foto: Shutterstock)
  Publisert: 30.07.2020

  Av: Carsten Henrik Pihl

  Den enkelte beboer skal selvsagt passe på brannvern i sin bolig. Men styret i et sameie eller borettslag har et eget ansvar for fellesarealene og bygningsmassen. Derfor bør brannvern og brannsikring stå på styrets agenda.

  – Vi anbefaler alle styrer å ha en regelmessig gjennomgang av brannvernrutinene i sameiet eller borettslaget, forteller Anders Leisner, leder for medlemsrådgivning i Huseierne.

  Her går vi gjennom noen av de viktigste punktene dere i styret må tenke på når det gjelder brannvern i sameiet og borettslaget.

  Kontrollér røykvarslere og slukkeutstyr
  Brannvarslingsanlegg, røykvarslere og slukkeutstyr på fellesarealer er styrets ansvar. Derfor må styret ha rutiner for at det er regelmessig kontroll og vedlikehold av dette utstyret.

  – Det er også viktig at styret dokumenterer at slikt ettersyn blir gjort på forskriftsmessig måte, sier Anders Leisner i Huseierne.

  ANSVAR: Advokat Anders Leisner i Huseierne minner om at styret har ansvaret for ettersyn og dokumentasjon av ettersynet i sameier og borettslag.

  Kontroll og dokumentasjon av brannettersyn inngår i boligselskapets HMS-arbeid.

  Inne i leilighetene er det eieren som har ansvar for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr. Men styret har et eget ansvar for å minne beboerne på at dette utstyret er på plass og at det blir jevnlig kontrollert.

  Styret har et ansvar for å sørge for at rømningsveiene er frie. Det innebærer både at det fysisk ryddes opp, og ikke minst informere beboerne slik at rømingsveiene fortsatt holdes åpne.

  brannbil-sameier-komme-fram.jpg

  FREMKOMMLIGHET: Husk at brannbilene også skal kunne komme frem til bygningene. Dette er også styrets ansvar. (Foto: Sergi Kabrera)

  Ansvar ved vedlikehold og ombygging
  Styret har også et eget ansvar ved vedlikehold og ombygging av bygningsmassen. Her må man passe på at brannceller ikke brytes ved at det trekkes rør på feil steder, eller at rørgjennomføringer ikke er skikkelig tette.

  Brannsikringen er først og fremst entreprenørens ansvar, men styret har et eget ansvar for at sikkerhetsarbeidet følges opp.

  Informer beboerne – ha en branninstruks!
  Det er også viktig at styret har informert beboerne i sameiet eller borettslaget om hva som kreves av dem, og hva de skal gjøre i tilfelle brann.

  Lag gjerne en egen branninnstruks for boligsameiet. Den bør henges opp på felles oppslagstavler og deles ut til beboerne. Del den gjerne på hjemmesider eller facebooksider med jevne mellomrom!

  TIPS: Pass på når det flytter inn nye beboere i sameiet. Pass på at branninstruksen er blant det som deles ut til de nye når de flytter inn!

  Dette bør være med i en branninnstruks:

  Telefonnummer til brannvesenet
  Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen
  Oppmøteplass for beboerne
  Plassering av slokkeutstyr
  Bruk av felles brannalarmanlegg
  Viktigheten av ryddige rømningsveier
  Orientering om rømningsveier og eventuelle alternativer

  Last ned: Utkast til branninnstruks kan du finne hos Norsk Brannvernforening sammen med flere andre gode maler.

  Hilsen
  Lisbeth Karlsen

 5. Styreleder Jon Gangdal

  Hei Lisbeth,
  Flott at du har funnet fram til og distribuerer noe av den samme informasjonen som styret i KTBS baserer sitt vedtak om et felles brannvarslingssystem på. For ja, det er styret som har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten i sameiet.
  Og for å gjenta hovedpoenget fra vår orientering om det nye systemet (som du fortsatt kan lese ovenfor): Forskjellen på dette og de systemene vi har i dag, er at det ikke bare ivaretar tryggheten til den enkelte beboer uten nevneverdige økte kostnader, MEN OGSÅ NABOENE. Mange borettslag og sameier har allerede installert slike fordi de også reduserer vedlikehold og totalt er en tryggere løsning for alle.
  Dette er altså ingen privatsak, men et felles anliggende, og derfor har styret vedtatt dette – i tråd med vårt lovbestemte og overordnete HMS-ansvar.
  Vi vil gi grundig informasjon på årsmøtet den 27. april om hvilke sikkerhetsmessige, økonomiske og praktiske konsekvenser dette vil få for den enkelte – FØR selve installasjonen av anlegget starter. På årsmøtet vil det selvfølgelig også bli anledning til stille alle slags kritiske spørsmål.
  Styret håper at økt brannsikkerhet er noe alle setter pris på!
  Vennlig hilsen
  Jon

 6. Lisbeth Karlsen

  Hei

  I artikkelen jeg publiserte står det at styret har ansvaret for fellesområdene.
  Den enkelte beboer skal passe på brannvern i egen leilighet.

  Som seksjonseiere har vi full faktisk og rettslig disposisjonsrett over egen leilighet.
  Styret må vise til en egen hjemmel i lovverket for å gjøre inngrep i seksjonseierens leilighet.

  Hilsen
  Lisbeth Karlsen

 7. Aase Flaaten

  Det ser ut til at styreformann J.G ikke har forstått alvoret i det du har satt deg inn i, Lisbeth !
  Naboene her i sameiet er opptatt av rømningsveier, ellers er alt på stell i forhold til HMS i oppganger og leligheter, med god årlig oppfølging av Norsk Brannvern og skifte av batterier. En god trygghet som Rolf Emilsen tok initiativ til.
  Jeg ber innstendig om å be styret besinner seg og lytter til sameierene. Dette snakker vi grundig igjennom på Beboermøte.
  I mellomtiden bør styret legge denne saken i bero, med respekt for oss beboere.

 8. Gerd Fagerlie

  hvorfor er det ikke skiftet batterier i røykvarslere? Hvorfor har ikke norsk brannvern vært her i år? Er det noe jeg ikke har fått med meg? Skal vi selv ordne dette selv?

 9. Simon Hammerstad

  Styrets ansvar for brannsikkerheten er hjemlet i at et sameie er juridisk definert som en virksomhet. Alle virksomheter er forpliktet av Internforskriften (Forskrift om systematisk HMS-arbeid) der §2, siste ledd, gjelder Brann og eksplosjonsvern.
  Felles brannvarsling er nå påbudt i alle nye leilighetskomplekser. Styret har derfor vedtatt å bringe brannsikkerheten i sameiet opp til dagens standard på dette området – til en beskjeden kostnad for den enkelte beboer.
  Leverandøren blir Futurehome som starter installasjonen i mai. Mer informasjon om dette og øvrige brann-forebyggende tiltak, vil bli gitt på beboermøtet og iinnkallingen til årsmøtet. Siden styrets HMS-ansvar ikke er tatt inn isameiets vedtekter, vil et forslag til to nødvendige vedtektsendringer bli lagt fram på årsmøtet. (se sak 4 og referat fra styremøte 21. februar 2023)

 10. Lisbeth Karlsen

  Litt informasjon angående internforskriften.

  5 trinn til god internkontroll.

  Punkt 2

  Styret må kartlegge hvilke lover som gjelder for den enkelte boligenheten.

  Juridiske hjemler for styrets HMS – ansvar herunder brannsikkerhet overstyrer ikke Eierseksjonsloven.

  Styret i KTBS har pr i dag ikke brannsikkerhet som sitt ansvar i våre vedtekter,
  noe jeg har informerte om via mail .
  Denne installasjonen kan ikke gjennomføres uten et flertall eller forandring av vedtektene.

  Jeg regner med at dette er årsaken til at man ønsker vedtektsendringer på dette punktet.

  Så må det være opp til hver beboer og stemme på om man ønsker at styret skal ha dette ansvaret inne i sin egen leilighet i fremtiden og med de kostnader det kan medføre.

  Sameiet har de siste årene brukt en del kapital på opprustning av alle oppganger og bodområder med røyk varslere og brannslokkingsutstyr i forhold til HMS . Dette vil da være en helt bortkastet investering.
  Bør vi bruke 340.000 kroner på dette nå når det står så mye annet i kø for oppgradering og med store kostnader ?

  Samtidig vil jeg be styret om og kommentere mine innlegg på KTBS sin side når jeg har publisert noe her og ikke på min private mail, da jeg tenker at forskjellige synspunkter er viktig for alle i sameiet.

  TEMA

  Hva er internkontroll og hva er styrets ansvar?
  Internkontroll er bestemmelser som er satt til igangsettelse, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetstiltak for enhver virksomhet. Boligeierformer som borettslag og sameier faller under begrepet virksomhet og skal med det følge bestemmelsene nedfelt i internkontrollforskriften.

  Internkontroll er til for å verne om liv, helse og materielle verdier i en virksomhet, samt sørge for tiltak som skaper et godt miljø for de som er tilknyttet området.
  Internkontroll er til for å verne om liv, helse og materielle verdier i en virksomhet, samt sørge for tiltak som skaper et godt miljø for de som er tilknyttet området.

  Internkontroll er bestemmelser som er satt til igangsettelse, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetstiltak for enhver virksomhet. Boligeierformer som borettslag og sameier faller under begrepet virksomhet og skal med det følge bestemmelsene nedfelt i internkontrollforskriften.

  Internkontrollforskriften trådte i kraft 1. januar 1992, og kom ut i revidert versjon 1. januar 1997.

  Forskriften inneholder ikke konkrete og direkte krav til sikkerhetstiltak men omfattes av følgende lover og forskrifter:

  Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med forskrifter

  Lov om brannvern med forskrifter

  Lov om eksplosive varer med forskrifter

  Lov om brannfarlige varer med forskrifter

  Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med forskrifter

  Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø med forskrifter

  Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter Flere av disse lovene og de underliggende forskriftene er kompliserte.

  Styrets ansvar er å sørge for at disse bestemmelsene følges.

  Styret trenger ikke å innføre en omfattende og komplisert internkontroll, men heller se på det som kontinuerlig forbedringsrutine og gjøre det enkelt å følge opp.

  Her er 5 trinn til en god internkontroll:

  1) Starte opp
  Leder/ansvarlig tar initiativet til å starte internkontrollen.
  Styret må organisere arbeidet og planlegge innføringen av internkontrollen:
  – Sette mål for internkontrollen
  – Beskrive ansvarsfordeling
  – Lage fremdriftsplan med klar ansvarsfordeling

  2) Kartlegge
  Styret må kartlegge
  – Hvilke lover som gjelder for den enkelte boligenheten
  – Hva som er gjort av HMS-arbeidet tidligere og hva skal igangsettes
  – Eventuelle farer som finnes i omgivelsene, og som ikke er gjort noe med. Nye tiltak må inn i planen.

  3) Systematisere
  Styret må sikre at den skriftlige dokumentasjonen som eventuelt finnes er tilgjengelig og oppdatert. I tillegg må dokumentasjon på nye tiltak opprettes og systematiseres.

  4) Planlegge og prioritere
  Hvilke typer tiltak kan forebygge ulykker – og hvorfor?
  Hva haster mest?
  Når skal tiltak igangsettes?
  Hvordan skal vi involvere og informere beboerne?
  Dette er noen av de spørsmålene som styret må jobbe med i en handlingsplan.

  5) Oppfølging
  Rutiner må etableres og følges opp. Styret har som ansvar å ta jevnlige gjennomganger av kontrollpunktene – og sikre at tiltakene som er igangsatt fungerer og forhindrer eventuelle farlige situasjoner som de skal.
  Styreleder bør sørge for at internkontrollarbeidet blir en naturlig del av styrets arbeid.

 11. Aase Flaaten

  til Simon’s innlegg 23.02.23
  HMS reglene gjelder som du skriver,Simon, k u n for nybygg!
  I vårt sameie har forrige styre gjort et tilfredsstillende arbeid i forhold til brannvern. Røykvarslere er montert
  i alle oppganger, samt ettersyn av brannslukningsapparater og skifting an batterier i alle leligheter ved Norsk Brannvern, noe som har gitt oss en god trygghet på at alt virker som det skal i alle boenheter.
  Jeg oppmuntrer derfor til ikke å stemme på endring av sameiet’s Vedtekter, da det vil medføre inngripen i den enkeltes private eiendom, vi ikke ser konsekvensene av, da vi gir Styre råderett i vår bolig.

 12. Lisbeth Karlsen

  Det finnes også nye røykvarslere som ikke har batteri, man slipper og bytte årlig.
  Disse har en levetid på 10 år og blir solgt gjennom Norsk Brannvern

 13. Ragnhild Rognerud

  Ang. pkt 5 i innkallelsen til beboermøtet 15.3.23

  Grunnen til at styret ønsker vedtektsendringer er at vi skal innføre det «nye brannvarslingssystemet».

  Dersom vi tillater endring av vedtektene, gir vi styret tillatelse til å overstyre Eierseksjonsloven, som i praksis vil si at vi gir fra oss våre rettigheter i egen eierseksjon.

  HMS reglene, som de er i dag, er tilfredsstillende.

  Utfyllende informasjon om dette kan leses i KTBS.NO under Brannsikkerhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *