Oppsummering fra årsmøtet 2022

publisert i: Nyheter | 0

Sluttoppgjør gågata:

I tilbudet fra entreprenøren til løsning av saken foreslo Consolvo AS å godta en dagmulkt på kr. 136 424,- og en kompensasjon for de ulemper Sameiet har hatt på kr. 66 280,-.

Consolvo aksepterte også at styret holdt tilbake kr. 16 000,- inntil gjenstående utbedringsarbeider med maling av fasaden og feste av diverse beslag var ferdigstilt.

Det tilkommer en sluttfaktura på kr 91 576,- etter at gjenstående arbeider er utført, slik at totalsummen for prosjektet blir kroner 1 171 934.70,-. Dette er innenfor kontraktssummen.

Sak 4:

Ang. montering og installasjon av varmepumpe, så foreslo ny styreleder (Jon Gangdal) at styret heller skal utarbeide en mer helhetlig energispareplan. 

Den skal gjelde for både fellesarealer og diverse tiltak som seksjonseiere kan utføre i egen leilighet også. Styret starter arbeidet f.o.m. neste styremøte 14. juni 2022.

Sak 5:

Ang. bruk og oppbevaring av propanbeholder i egen leilighet, så ble man enige om å utføre en mer omfattende brannteknisk tilstandsanalyse for hele sameiet.

Den skal omfatte rømningsveier fra hver enkelt leilighet og bruk av f.eks. gassbrenner. Sameiet kan selv bestemme egne vilkår for hvordan gass skal håndteres, mens det er visse regler for brannvern som er pålagt fra myndighetene.

Sak 6:

Forslag til endringer i Husordensregler ble godkjent og disse oppdateres på nettsiden når protokollen fra Årsmøtet er underskrevet.

Sak 7:

Forslag om å øke styrehonorar til kr 200 000,- ble vedtatt, som et engangstilfelle p.g.a. ekstra styrearbeid i forbindelse med prosjektet i Gågata.

Sak 8:

Det ble vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % og med virkning fra 1. juli 2022. 

Sammendrag:

Styret har lært mye om håndtering og kommunikasjon i løpet av siste styreperiode, slik at vi føler oss enda bedre rustet til å gjennomføre ulike oppgraderinger i framtiden.

Nyvalgt styreformann (Jon Gangdal) har flere tanker og ideer for enda bedre vedlikehold av bygningsmassen, samt utvikle en helhetlig styreplan som omfatter følgende tema:

  • Brannvern
  • HMS – tiltak
  • Energieffektivisering
  • Kommunikasjon
  • Ansvarsfordeling

https://ktbs.no/wp-content/uploads/2022/05/Sammendrag-arsmote-2022.pdf

Mvh, styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.