Varsel om ordinært årsmøte

publisert i: Nyheter | 0

Ordinært årsmøte er planlagt avholdt onsdag 6.5.2020

Saker som ønsker behandles på årsmøtet, må være innlevert til styret innen lørdag 14.3.2020

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
  • Forslagsstiller formulerer en kort orientering for saken og et konkret forslag til vedtak. For forslag som vil innebære «større» økonomiske forpliktelser for Kolsåstoppen Boligsameie, bør forslagsstiller på forhånd ha utredet blant annet kostnadsoverslag samt informasjon som gjør det mulig å stemme over forslaget.
  •  Hvis en sak anses som lite egnet for behandling på ordinært årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte.
  • Forslag sendes til styrets epostadresse; rolemi@online.no eller legges i styrets postkasse ved nedgang til garasjen utenfor Lillehauger 4.

Endelig innkalling til ordinært årsmøte følger senere.

 

Styret

Legg igjen en kommentar