KTBS protokoll illustrasjon

Protokoll fra ordinært årsmøte i Kolsåstoppen Boligsameie torsdag 14.5.2020 kl. 1400. Årsmøtet ble avholdt digitalt via ABBL «Min Side»

publisert i: Årsmøteprotokoller | 0

Protokoll for nedlasting Årsmøte 20200514 protokoll ord (pdf)

1. Konstituering

      1.1    Valg av møteleder

           Vedtak:

Styreleder Rolf Emilsen

       1.2    Valg av protokollfører

           Vedtak:     

ABBL representant v/forretningsfører Anne Solheim

       1.3     Registrering av stemmeberettigede – registreres digitalt

            Vedtak:

Tatt til orientering. Til stede var 39 seksjonseiere som registrerte seg digitalt. Fra ABBL møtte Anne Solheim

        1.4     Valg av seksjonseier til å medundertegne protokollen

             Vedtak:

Arne. B. Siverts

         1.5    Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden

              Vedtak:

Møteinnkallingen og dagsorden ble godkjent.

 

2.    Styret informerer

Vedtak:

Tatt til orientering

3.   Årsregnskapet 2019

Vedtak:

Årsregnskapet ble godkjent

4.   Styrehonorar

Vedtak:

Kr. 107.000 til intern fordeling

 

5.   Saker fra styret

        5.1     Endring av vedtektenes § 11

Korttidsutleie av leiligheter.

               Vedtak:

               Vedtektenes §11 Utleie får følgende tillegg: Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig, er ikke tillatt.

(37 for – 1 mot – 1 blank)

         5.2     Endring av vedtektenes § 2 og 5

Krav til installasjon av gasspeis i leiligheter

               Vedtak:

§ 2 Seksjon

Nytt 3. avsnitt

Seksjonseier kan med samtykke fra styret få installert gasspeis basert på dokumentasjon fra produsent/leverandør som viser at

foreslått installasjon av gasspeis med inn- og utluft, tilfredstiller gjeldende regelverk til enhver tid.

§ 5 Seksjonseierenes vedlikeholdsplikt.

Nytt siste avsnitt:

Seksjonseiere med gasspeis plikter for egen regning å sørge for at gassanlegget for seksjonen etterses på en forsvarlig og tilstrekkelig

måte.  Seksjonseiere plikter til enhver tid å ha en avtale for vedlikehold/service og kontroll av anlegget som er i samsvar med

gjeldende regelverk. Jfr Regler for ettersyn av gassanlegg.

(27 for – 10 mot – 2 blanke)

         5.3     Endring av husordensreglenes § 5

Røyking på terrasser og balkonger

Vedtak:

Sameiets husordenseregler § 5 oppdateres med nytt pkt. 5 som følger:

Ved røyking på terrasser/balkonger anmodes det om at man tar hensyn til sine naboer. Det bes om at det ikke

Røykes på terrasser/balkonger etter kl. 21.00

(32 for – 3 mot – 4 blanke)

 

6.     Saker fra beboere

          6.1     Sak fra Inger Orvin, Lillehauger 5

Installasjon av individuelle vannmålere i leilighetene.

Vedtak:

Det installeres ikke vannmålere i boenhetene

(29 for – 8 mot – 2 blanke)

 

7.     Budsjett 2020

Det foreslåtte budsjett innebærer en økning av felleskostnadene med 5% med virkning fra 1. juli 2020.

Vedtak:

Budsjettet tatt til orientering

 

8.     Valg

           8.1    Valg av styreleder

Valgkomiteens innstilling: Jens Baade velges for 1 år

Vedtak:

Godkjent (38 for – 1 mot)

           8.2     Valg av 2 styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: Terje Sørensen og Øyvind Karlsen velges for 2 år.

Vedtak:

Godkjent (36 for – 1 mot – 2 blanke)

            8.3     Valg av 2 varamedlemmer

Valgkomiteens  innstilling: Simon Hammrstad gjenvelges for 1 år og Inger Orvin velges vor 1 år

Vedtak:

Godkjent (37 for – 2 blanke)

            8.4      Valg av valgkomite

Valgkomiteens innstilling: Ellen Henriksen, Ulla Djurdjevic og Torunn Siverts gjenvelges for 1 år.

Vedtak: 

Godkjent (36 for – 3 blanke)

          8.5     Valg av representant til ABBLs generalforsamling

Vedtak:

Sryreleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *