Håndtering av skadesaker

publisert i: Forsikringssaker, Nyheter | 0

Alle boligselskaper i ABBLs portefølje er bygningsforsikret i Gjensidige Forsikring eller Protector Forsikring.


Prosedyre når skade inntreffer:

  • Beboer, styreleder eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning via skadeskjema eller e-post.
  • Om akutt skade inntreffer, kan skadelidte ta direkte kontakt på telefon 67 57 40 00 med opplysninger fra skadestedet med navn, adresse, telefonnummer, skadedato og antatt skadeårsak-/omfang.
  • Utenfor kontortid benyttes selskapenes alarmtelefon: Gjensidige 03100 eller Protector 24 13 18 88.

  • Skjeggkre eller andre skadedyr skal ikke meldes til ABBL, men via nettsiden til Norsk Hussopp Forsikring.
  • Sameiet har skadedyrkontroll med Pelias og i avtalen inngår 4 årlige befaringer, samt døgnvakt (33 33 00 00).

Detaljert saksgang:

  • Innbrudd, hærverk og brannskade som berører fellesarealer skal anmeldes til politiet av styreleder eller vaktmester. Politiets anmeldelsesnummer sendes ABBL.
  • ABBL ringer eventuell kontaktperson for å komplettere opplysningene.
  • ABBL foretar om nødvendig en forbefaring for eksempel i de tilfeller det er tvil om forsikringsdekning.
  • ABBL melder inn skaden til forsikringsselskapet og rekvirerer takstmann. Ved småskader kan ABBL rekvirere håndverker etter avtale med Gjensidige eller Protector.
  • Takstmann foretar befaring og skriver besiktelsesrapport der det blir beskrevet hvilket arbeid som skal utføres, hvilke firma som rekvires og hva dette skal koste.
  • ABBL får kopi som oversendes styret med kopi til skadelidte. Kalkylen danner grunnlag for et eventuelt helt eller delvis kontantoppgjør til skadelidte etter avtale med denne.
  • Ved håndverkerassistanse blir fakturaen(e) forhåndsbetalt av boligeskapet før samlet krav sendes forsikringsselskapet.
  • Hver beboer må tegne egen innbo- og løsøreforsikring. Skadlidte ordner selv opp med krav overfor sitt forsikringsselskap.
  • Forsikringsselskapet betaler ut kravet minus egenandel. Vanlig egenandel er nå kr 10 000 og ABBL retter egenandelskravet til skadelidte eller boligselskapet avhengig av skadeårsak.
  • Dersom det i forbindelse med bygningssaker også er skade på innbo, så vil det forekomme to egenandeler.
  • Alle kontanoppgjør går vanligvis gjennom ABBL for videre forsendelse til skadelidte. Dette for å lette innkrevingen av egenandelen.

Trykk på lenken for å laste ned siste reviderte versjon av dokumentet PROSEDYRE I SKADESAKER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *