Styrereferat nr. 7 2018/2019 – den 25. april 2019

publisert i: Referater | 0

Den 25. april 2019

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

Fraværende:  Jens Baade (LH5).

 

Sak 1  Gjennomgang av referatet fra styremøte nr. 6

 Referatet ble gjennomgått og godkjent.

 

Sak 2  Tilbud fra Telenor om utvidelse av eksisterende TV/Internett avtale

 Vi får:

 • Ny T-WE boks 2, nytt modem, ny ruter designet av Snøhetta
 • Bredbånd 10 MPBS (i dag har vi 5 MPBS
 • T-We grunnpakke som inneholder 35 kanaler + valgfri 15 kanaler
 • Kortavgift til første boks er inkludert
 • Rabatterte priser på individuelle tilleggsbestillinger

Vår tidligere avtale skulle likevel reforhandles, og styret gikk inn for å gå for ny avtale.  Informasjon om den nye avtalen vil bli sendt ut til alle beboere.

 

 

Sak 3  Tilbud om å reinnstallere  lampe på ballplassen bak LH4

 Vi gjennomgikk tilbudet om å gjeninnsette lampe i stolpen på ballplassen fra elektromontør Guriby.  Vi ble enige om å gå for tilbudet, men at det skal være en automatisk mulighet for å slå av lyset om natten.

 

Sak 4  Boder i gangveien

 Styret var enige om at KUN SYKLER skal lagres i utebodene langs gangveien.

 

Sak 5  Årsmøtet 2. mai kl 18.oo

 Vi gjennomgikk oppgaver for årsmøtet og fordelte dem blant oss i styret.

Valgkomiteen presentere nytt styre.

 

Sak 6  Dugnad 7. mai kl 17.oo

 

Styret har sett på listen over oppgaver som bør gjøres på dugnaden, og Jens får koordinere dette og at containerne kommer på riktig plass.  Dessuten sørge for eller delegere innkjøp til dugnaden

 

 

 

Sak 7  Eventuelt

 • Utskifting av slitte dørlåser. Rolf kontakter  Låsservice.
 • Viktig å ha dette i mente under dugnaden, ikke ta unødvendige sjanser.
 • Harriet vil ha lagt inn en kalender på hjemmesiden vår.
 • Terje snakker med Hageservice ang nødvendige tiltak på plenen etter skader i forbindelse med vår oppussing over de seneste år. Han vil også ta opp beplanting av busker der de er gått ut mellom LH5 og LH7.
 • Hovedvask av trappeoppganger bør gjøres 1 gang pr. år. Rolf kontakter ABVK og baker det inn i avtalen vi har med dem.
 • Levegg på «avfallsplassen» for plast. Rolf og Arne ser på det.
 • Vi vil sette en søppelkasse i hver ende av gangveien til søppel inkl.hundeekskrementer.  Dette ønsker vi at vaktmester skal tømme.  Rolf vil få dette inn i avtalen vi har med ABVK.
 • Vask av lokk på avfallscontainere. Rolf vil ha dette med i vaktmesteravtalen.
 • Minner om at tilbudet om montering av komfyrvakt av 29. mars 2019 gjelder til 31.05.2019.
 • El-bil opplegg for KTBS. KTBS har bekostet el-bil infrastruktur til alle 87 garasjeplasser. Det er på privat basis installert 18 ladere, og av disse er kun 6 stk. i bruk pr. dags dato.

Anlegget har kapasitet til flere ladere, og eventuelt interesserte bes henvende seg til styret for nærmere informasjon.

Sameiefest er foreløpig satt til 17. august for beboerne i vårt sameie.

 

Oppgaver

Sak 2 Tilbud fra Telenor Rolf Bekrefter
Sak 3 Tilbud om lys på ballplass Rolf Bekrefter
Sak 6 Dugnad Jens Koordinerer
Sak 7 Eventuelt

                      Dørlåser                                                             Rolf                 Bekrefter

                      Kalender på hjemmesiden                               Harriet           

                      Plen og busker.  Hageservice                          Terje                Kontakter

                      Hovedvask, vask av lokk på                             Rolf                 Baker dette inn i avtalen med ABVK

                      søppelcontainere, tømming av søppelposer

                      ved søppelbøtter med hundeekskrementer

                      Levegg i forbindelse med plastavfall              Arne og          Befarer

                                                                                                  Rolf

 

              

Neste styremøte:  dato avtales i forbindelse med årsmøtet.

Legg igjen en kommentar