Referat fra styremøte nr. 1/2019 – 22. mai 2019

publisert i: Referater | 0

Til stede: Rolf Emilsen, Lisbeth Karlsen, Arne Siverts, Jens Baade, Terje Sørensen, Simon Hammerstad, Harriet Carlin (referent)

 

Før møtet begynte ble Simon Hammerstad ønsker velkommen som nytt varamedlem.

 

Følgende dagsorden ble vedtatt:

Sak nr. 1:  Gjennomgang av referat nr. 7 2018/2019 25. april

»    »    2:  Arbeidsfordeling i det nye styret

»    »    3:  Status tilbud frra Telenor om utvidelse av eksisterende TV/interettavtale

»    »    4:  Oppsummering av årsmøtet

»    »    5:  Oppgangsansvarlige

»    »    6  Dugnad 7. mai

»    »    7:  Eventuelt

 

Sak nr. 1:  Gjennomgang av referat nr. 7 2018/2019 25. april

Det var ingen ,merknader til referatet

 

Sak nr. 2:  Arbeidsfordeling i det nye styret

Arne:    Kontaktperson overfor Bærum kommune vedr. avfallshåndtering

Lisbeth: Kontaktperson til Telenor

Harriet:  Referent/sekretær og ansvarlig for vedlikehold og utvikling av http://ktbs.no

Jens:     Dugnadsansvarlig

Terje:     Garasjeoversikt osv.

Simon:   Back up http://ktbs.no. Harriet gir opplæring

 

Sak nr. 3:  Status tilbud fra Telenor om utvidelse av vår eksisterende TV/internettavtale

Avtalen er undertegnet, og skriv sendes til beboerne. Ny T-We boks blir byttet i løpet av juni.

 

Sak nr. 4:  Oppsummering av årsmøtet

Årsmøtet ble greit gjennomført. Følgende saker ble tatt opp. Disse skal vi vurdere

Male garasjen. Styret vil se om dette kan gjennomføres våren 2020

Lys-sensorer i oppgangene: Styret vurderer at dette ikke er særlig gunstig med tanke på at vi har mange eldre beboere og at det  blir t                           svært mørkt før lyset slås på.

Sparepærer i oppgangene. Dette vil styret vurdere som en mulighet.

 

Sak nr. 5:    Oppgangsansvarlige (OTV)

Styret foreslår at OTV’s  oppgaver utvides til også å omfatte ansvar for a) å dele ut avfallsposer til beboerne i sin oppgang. b) sørge for at                       blomstene utenfor oppgangen blir vannet om sommeren.  c) Holde orden på oppslagstavlen.

Vi inviterer de oppgangsansvarlige til møte 12. juni for orientering og eventuelle innspill.

 

Sak nr. 6:     Dugnad 7. mai

Dugnaden gikk fint. Vi setter dato for høstdugnaden på styremøtet i august.

 

Sak nr. 7:     Eventuelt
 • Opprydding i garasjen. Dekkbodene i garasjen er fylt med andre ting enn dekk. Det gjelder også sykkelboder. Rundskriv om dette sendes ut. Sakene vil bli kastet hvis ikke eierne melder seg.
 • Beplanting ved garasjeporten. Vi satser på lav beplanting siden det er skråning.
 • Status takvifter. Det har foreløpig ikke kommet svar fra leverandør.
 • Lekkasje i garasjen skyldes lekkasje mellom overvannsrør og overvannskum ved LH6. Det er nå ordnet.
 • Utskifting av rekkverk i gågaten mellom 1-3, 3-5 og 5-6. Rekkverkene må byttes ut i sin helhet etter råd fra ABBL. Noen rekkverk på terrassene på hjørneleilighetene er i dårlig stand. Disse vil bli byttet ut samtidig.
 • For å fjerne ugress i gågaten vil vi kontakte Bærum Hageservice.
 • Små fotballmål kjøpes inn til ballplassen
 • Oversikt over styremedlemmenes sommerferie

Rolf:  25.5 – 1.6 og 6.7 – 13.7 og 16.7 – 22.7

Jens: Hele juli

     Harriet: 1.7 – 5.7 og 29.7 – 4.8

 •   Veggbeholdere til hundeposer. Det er et problem om vinteren at hundebærsj ikke blir plukket opp. Vi kjøper inn 2 beholdere som henges i hver        ende i gågaten.
 •    Neste styremøte : 28. august

 

Oppgaver
Sak nr. 4 Sparepærer i oppgangens Simon Undersøke priser og typer
Sak nr. 7 Opprydding i garasjen Terje Rundskriv
Beplanting ved garasjeporten Lisbeth og Harriet Innkjøp jord og planter
Lekkasje i garasjen Rolf
Ugress i gågaten Jens Kontakter Bærum Hageservice
Utskifting av rekkverk Rolf Med ABBL
Innkjøp av fotballmål Rolf
Beholdere til hundeposer Harriet Kjøper inn
Varmekabler i gågaten ned mot øvre parkeringsplass

 

Rolf Sjekker med BK
Reparasjon fasadestein inngangspartier Arne Undersøker pris etc

 

 

Legg til nytt innlegg


Permalenke: https://ktbs.no/2019/referat-fra-styr…2019-22-mai-2019/ referat-fra-styremote-nr-1-2019-22-mai-2019

p

Slipp filer for å laste opp

Page Builder

Antall ord: 39 Kladd lagret 00:20:50.

Notater

Publiser

Status: Kladd Rediger status

OKAvbryt

Synlighet: Offentlig Rediger synlighet


OKAvbryt

Publiser umiddelbart Rediger dato og tid

Dato og tid
. kl. :

OKAvbryt

Publiser: Ikke tilkoblet Rediger

AMP: Aktivert Rediger statusKategorier

+ Legg til ny kategori

Stikkord

Skill stikkord med komma

Framhevet bilde

Post Options

Default is: 400 (Note: just input number, example: 350)
Default is: 770 or 1140 on fullwidth posts (Note: just input number, example: 650, does not apply to carousel slider)

Display an author info box?

Post Video Box

Place Embed Code Here, works with youtube, vimeo…

Slider Images

Utdrag

Sammendrag er valgfri håndlagede sammendrag av ditt innhold som kan brukes i ditt tema. Lær mer om manuelle sammendrag.

Send tilbakesporinger

Skill flere URL-er med mellomrom

Tilbakesporinger er en måte å gi beskjed til eldre bloggsystemer at du har lenket til dem. Hvis du lenker til andre WordPress-nettsteder vil de bli varslet automatisk ved hjelp av tilbakeping. Ingen andre handlinger er nødvendige.

Egendefinerte felt

Navn Verdi

Legg til nytt tilpasset felt:

Skriv ny

Tilpassede felt kan brukes for å legge til ekstra metadata til et innlegg som du kan bruke i ditt tema.

Diskusjon


Identifikator

Forfatter

Deling

Slipp filer for å laste opp

  TV/internettavtale

  C

  Legg igjen en kommentar