Beboermøte 21. mars – saker som ble tatt opp

publisert i: Beboermøter, Nyheter | 0

Dagsorden

1.Tilbakemelding  på utført rehabilitering av gavlvegger

2. Ladestasjon for El/hybridbil

3. Resultat inspeksjon av Norsk Brannvern

4. Oppsummering av tiltak utført/igangsatt i 2017

5. Fremtidig vedlikehold

6. Avfallshåndtering

7. Elektronisk informasjon i sameiet

8. Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter §5 og §6

Eventuelt

 

Sak nr. 1: Tilbakemelding på utført rehabilitering av gavlvegger
 • Styret er fornøyd med rehabiliteringen av gavlvegger/gågaten
 • Pris iht budsjett, men pga blant annet ekstra isolasjon i enkelte vegger og større vannbrett, så er prisen økt med ca. 8-10 prosent (anbud fra Arbo Entreprenør var 4,5 mill).
 • Isolasjonstykkelse i veggene, se eget bilde under saken
 • Nye boddører i gågaten er montert
 • Garantiperiode er 5 år. Det vil bli befaring i 2020, 2023 og 2025.

 

Sak nr. 2: Ladestasjon for el/hybridbil

Infrastruktur: KTBS fikk i november 2018 montert infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider på alle 87 garasjeplasser. Dette betales av sameiet. Anlegget er et intelligent fjernstyrt nett-tilknyttet ladesystem som fordeler tilgjengelig kapasitet mellom de til enhver tid tilkoplede ladbare bilene.

Individuelle ladestasjoner: Individuelle ladestasjoner forutsettes betalt av de individuelle brukerne. Pr. dags dato er det montert 18 individuelle ladestasjoner. Hver ladestasjon inneholder en strømmåler som logger og måler forbruket og er knyttet til nettet via innebygde moduler.

Driftskostnader: EVBox Norway AS vil månedlig fakturere strømforbruket direkte til den enkelte bruker på sameiets vegne. Prisen pr. KWh består av dagens strømpris og nettleie med et påslag på kr 0,50 pr. KWh for styring, fakturering og support.

Etterbestilling: Anlegget har kapasitet til å håndtere flere ladere, og vi er tilbudt etterbestillinger til en pris på kr 19.375 inkl. mva pluss kr 900 for servicebil. For Renault Zoe med 400 volts anlegg vil det bli et tillegg. Interesserte kan henvende seg til styret som vil formidle bestillinger.

 

Sak nr. 3: Resultat inspeksjon av Norsk Brannvern
 • I løpet av mars besøkte Norsk Brannvern 78 av 87 leiligheter. Dette er en dekning på 90%, noe vi synes er meget bra.
 • Alle leiligheter som er besøkt har fått beskjed om eventuelle mangler
 • 8 bebeoere har ikke godkjent håndslukker
 • 15 beboere har ikke tilstrekkelig med røykvarslere eller den/de er feil montert
 • Når man kjøper ny håndslukker, kan den gamle settes utenfor sameiets berederrom i garasjen, så sørger vi for at det blir kjørt på ISI.
 • Enkel magnetisk monteringsplate for røykvarsler for betongtak kan kjøpes på OBS Bygg. Pris kr 49

Tilbud om komfyrvakt

 • Det er firma TT Elektro AS, Lommedalsveien 230, som har gitt oss et tilbud om montering av komfyrvakt fra CTM Lyng AS for kr  3.990 inkl. mva. Tilbudsprisen er gyldig frem til 31 mai i år. Se egen sak om dette på siden HMS
 • Krav til håndslukkere
 • Pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
 • Skum- eller vannapparat på minst 9 liter
 • Skum- eller vannapparat på minst 6 liter må ha effektivitetsklasse på minst 21A
 • Annet manuelt slukkeutstyr med tilsvarende slukkekapasitet
 • Alle håndslukkere skal være godkjent for bruk i Norge og påført godkjennelsesnummer

Viktig

Det er beboer (eier av leiligheten) som selv har ansvar for at de har godkjent brannutstyr i sin leilighet. Styret kan kun komme med anbefalinger. Vi vil forstette inspeksjon ved Norsk Brannvern hvert år. Dette av hensyn til vår alles sikkerhet.

 

Sak nr. 4: Oppsummering av tiltak utført/igangsatt i 2018
 • Rehabilitering av gavlvegger og vegger mot gågaten, samt at det er installert nye boddører for alle bodene i gangveien. Arbeidet er vel utført og med kun et lite avvik i forhold til budsjett. Utført av Arbo Entreprenør og Nova Bygg AS.
 • Infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider er montert på alle 87 garasjeplasser for sameiets regning. Det er pr dags dato dato montert 18 individuelle ladestasjoner tilknyttet infrastrukturen og betalt av de enkelte brukere. Utført av EVBox Norway AS.
 • Brannverninspeksjon er gjennomført og røykvarslere, brannslukningsapparat og branninstruks innstallert i alle oppganger. Utført av Norsk Brannvern AS.
 • Nytt avfallssystem igangsatt og uten store problemer
 • Feiet og vasket garasjen
 • Våre to dugnader er vel gjennomført
 • Opprydding blant våre trær på plenen nedenfor LH 1-3-5-7 er gjennomført. Utført av Bærum Hageservice AS
 • Nye skilt til være gjesteparkeringsplasser er satt opp.
 • Pusset opp porten til garasjen.
 • Reparert lekkasje i bodområdet LH3 og skiftet sluk/varmekabler i gågaten. Utført av Bærum Tak og Membran AS.

 

Sak nr. 5: Fremtidig vedlikehold

Styret ser for seg følgende vedlikeholdsoppgaver i år og årene som kommer:

 • Fortsette med å skifte til trykkstyrte vifter på takene.
 • Skifte ut rekkverkene i gågaten mellom LH1 og LH3, LH3 og LH5,  LH5 og LH7
 • Reparere skader på rød murstein ved enkelte inngangspartier
 • Begynne å se på utskifting av røropplegg for vann/avløp.

 

Sak nr. 6: Avfallshåndtering

Nye avfallsrutiner er på plass, men fortsatt ser vi at containerne fylles slik at lokk ikke kan lukkes

Dette kan/vil føre til at rotter og fugler trekkes til avfallsrommet vårt, med de ulemper det medfører. Vi ber innstendig om at alle sørger for at lokk er forsvarlig lukket. Bruk nærmeste beholder når den foran deg er full!

 

Sak nr. 7: Elektronisk post

Styret har besluttet at vi skal gå over til elektronisk informasjon til våre beboere. Det betyr at vi vil bruke e-post og i noen tilfeller sms  i steden for å legge informasjon i alle postkasser. Dette vil spare styret både for papirbruk og arbeid, og gjøre det enklere for hver beboer i og med at all informasjon kan lagres av den enkelte og som hovedregel også kan hentes opp fra denne hjemmesiden. Informasjonen vil få benevnelsen Nyhetsbrev. Vi har allerede sendt ut brev om dette og fått svar fra ca. 40 beboere. Nå sender vi snart ut brev nr.  2 og ber om svar fra resten av beboerne.

Kan alle motta elektronisk informasjon?

Alle som har en epostadresse kan motta elektronisk informasjon.

Hva med de som ikke har epost    

Beboere som ikke har epostadresse, vil fortsatt få all informasjon i postkassene

Vi planlegger å starte opp med den nye ordningen etter sommerferien. Vi kan også berolige med at vi fortsatt vil henge informasjon opp på dører og oppslagstavler!!

 

Sak nr. 8: Eierseksjonsloven

Sameiets vedtekter §6: Seksjonseierne må ikke uten godkjennelse fra styret, foreta forandringer vedrørende bygningskonstruksjonen og fellesanlegg, som for eksempel rive bærevegger eller flislegge balkong/terrasse

Sameiets vedtekter §5: Alt arbeid som påligger seksjonseieren, skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Seksjonseieren er ansvarlig for at dette blir gjort.

ABBL har informert om følgende:

 • Som utgangspunkt bør ingen vegger flyttes eller fjernes i leiligheten.
 • Alle arbeider som går ut over overflatearbeider i en leilighet må søkes til styret.
 • Skal man ved rehabilitering av bad/bytte sluk, kan ikke sluk flyttes. Dette fordi man da kan svekke konstruksjonen i betongdekket.
 • Skal man avrette gulv med sparkelmasse på grunn av skjevheter, skal dette tyngdeberegnes i forhold til bæreevnen på dekket.
 • Det er viktig å huske på at det er eier av leilighet i byggesak som er tiltakshaver, det vil si; eier har alt ansvar for rehabilitering

 

Eventuelt

Her er svar på spørsmål fra beboerne:

 • Vikeplikt fra de som kommer fra Forsvaret. Svar: De som kommer fra Forsvarets anlegg har forkjørsrett for oss som kommer fra Lillehauger på Rødskiferveien.
 • Lys på ballplassen. Styret og flere ønsker igjen lys på ballplassen. Svar: Vi setter opp en ny lampe med tidsur.
 • Det var ønske om bedre informasjon i forbindelse med oppussing. Svar: Styret tar dette til etterretning og vil følge det opp.
 • Enkelte klaget over at det tar så lang tid før vannet blir varmt. Svar: Dette har styret sjekket tidligere, men vi tar igjen kontakt med vårt rørleggerfirma for å sjekke om det finnes muligheter for justering/forbedring av sirkulasjonssystemet vi har på vannet fra varmtvannsberederne.

 

OG TIL SLUTT: HUSK ÅRSMØTE TORSDAG 2. MAI KL. 1800 PÅ KOLSÅS ELDRESENTER

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.