Styrereferat nr. 3-2018/2019 – den 2. oktober 2018

publisert i: Referater | 1
Møtet ble holdt hos Lisbeth Karlsen.

Til stede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3),  Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

 

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige gang.

Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

 

Sak 2  Status El-bil v/Arne

 

1.       De 18 stk bestilte EVBox ladere forventes å være klare for ladning i løpet av fredag 12. oktober, og nærmere informasjon om bruken av disse vil              bli sendt ut snarlig.

2.      Fakturering av laderne og fakturering av månedlige forbruk sendes til brukerne direkte fra EVBox Norway AS.

3.      Graving av grøft og nedlegging av kabel mellom carporten og fellesgarasjen forventes påbegynt i uke 41.  Dette har ikke hindret fremdriften fordi              ingen ladere er bestilt for montering i carporten.

4.      Anlegget har kapasitet til ca. 40 ladere med utvidelsesmuligheter og etterbestillinger kan foretas etter behov.

5.      Kontroll og endelig godkjennelse av anlegget forventes i løpet av uke 42.

6.      Så snart det foreligger et ferdigmeldingsskjema vil dette bli sendt til Bærum Kommune som vil kreditere KTBS med kr. 50 000 for innsatsen.

 

 

Sak 3  Status rehabilitering av gavlvegger

Rolf informerte om status i rehabiliteringsarbeidet.  Vi ligger bak skjema for utførelsen av dette arbeidet.  Grunnen er i første rekke at vi fikk feil farge på veggplatene.

 

Det er stappet mer isolasjon i veggene enn avtalt, da det var plass til mer, og det er lagt i 5 cm ekstra der det var plass til det.

 

 

Sak 4  Vannlekkasje i gågata LH3

Arbeidene med sluket i gågaten har tatt tid, da det var vanskelig å få denne lekkasjen til å bli helt tett.   Det er lagt nye varmekabler og ny membran ute i gaten, og kledning på vegg inne boden hvor det lakk inn vann er tettet.  De gamle varmekablene var smeltet inn i membranen.  Nå er 2 av 3 sluk utbedret, og Rolf vil sjekke og be om pris på å få utbedret det siste sluket i gågaten.  Det kan bli billigere å skifte ut nå enn å vente til en eventuell lekkasje.

 

Sak 5  Økonomi

Rolf informerte om hvordan vi lå an i forhold til budsjettet.  Vi følger budsjettet, men vedlikeholdsposten på kr 600 000 vil nok bli noe overskredet grunnet lekkasjen i gågata.

 

Sak 6  Forespørsel om installasjon av varmepumpe

Rolf har tatt opp saken med ABBL og de fraråder dette, da støy fortsatt er et av problemene.  Saken vil bli tatt opp på beboermøtet til våren, hvor vi vil få ytterligere informasjon fra ABBL.

 

Sak 7  Boligalliansen

Vi drøftet saken om medlemskap i Boligalliansen, og kom til at Rolf sjekker ut med ABBL og andre boligselskaper som er medlemmer for å høre om de er fornøyde med Boligalliansen og de medlemsfordeler som ligger i medlemskapet.

 

Sak 8  Avfallshåndtering

Det virker som om kalenderen for avfallstømming ikke fungerer slik den skal.

Papirhentingen var 14 dager for sen og matavfallet ble heller ikke hentet til bestemt tid.  Harriet har fulgt med og kontaktet kommunen, slik at de har måttet komme og hente uavhengig av kalenderen.

 

Sak 9  Høstdugnad 13. oktober

Det var planer om å fjerne lysmasten ved ballplassen, men det er kommet anmodning om å la den bli stående, da området har vært et yndet lekeområde for barna i sameiet både sommer som vinter.  Vi må se etter at vedlikeholdet av masten blir ivaretatt og ikke er en fare for de som bruker området.  Hva vi skal bruke masten til og om vi skal ha lys i den eller ikke, vil bli tatt opp på beboermøtet til våren.  For tiden er strømmen frakoblet lampen.

 

Det må settes merkelapper på sykler som skal bli stående i bodene.  Sykler som ikke har lapper på vil bli fjernet.

 

Da høstfesten ikke ble noe av dette året, vil vi ha utvidet servering på dugnaden.

Pølser m/lomper/brød, kaffe og kaker er menyen.

 

Jens og Rolf tar en runde for å se hvilke oppgaver som skal utføres på dugnaden.

 

 

Sak 10  Elektronisk post

Hvordan styret enklere skal nå beboerne?  Skal vi bruke SMS eller e-post?

Harriet vil lage et skriv hvor alle må skrive e-post og telefonnummer i første omgang.

 

 

Sak 11  Eventuelt.

 HMS  Vi skal se på planen for 2016 og Rolf vil oppdatere den.

Skilt på parkeringsplassene.  Arne bestiller nye mer korrekte skilt.

Jens sjekker Bærum Kranservice om hva det koster med borttauing og hvilke krav

som stilles, slik at ikke vi sitter med regningen om uvedkommende biler må taues bort.

Canal Digital er slått sammen med Telenor, og vår avtale går ut den 22.10.2018.

Avtalen vil fortsatt gjelde automatisk i 6 måneder til.  Terje vil se på avtalen vår.

Kanallisten vil bli endret siden det nå er Telenor som vi forholder oss til.

Parkeringsplassene inne i garasjen. Terje fortsetter med listen over hvem som eier hvilke plasser.

Styreansvarsforsikring. Rolf sjekker om den er i orden.

 

Nytt styremøte:  Tirsdag 27. november hos Terje.

 

 

 

Oppfølging

 

Sak 2    El-bil

Sak 3    Rehabilitering

Sak 4    Vannlekkasje LH3

Sak 5    Varmepumpe

Sak 7    Boligalliansen

Sak 9    Høstdugnad

Sak 10  Elektronisk post

Sak 11  Evt.

HMS

Skilt på p-plass

Ny avtale Canal Digital/Telenor

P-plasser i garsjen

Styreansvarsforsikring

Arne

Rolf

Rolf

Rolf

Rolf

Jens

Harriet

 

Rolf

Arne

Terje

Terje

Rolf

 

Pågår

Pågår

Pågår

Skriver brev

Undersøker

Pågår

Skriver brev

 

Oppdat. Plan

Bestiller

Ser på

Fullfører

Sjekker ut

 

 

Kolsås, den 2. oktober 2018

  

Rolf Emilsen                Arne Bugge Siverts              Harriet Carlin                     Jens Baade

Styreformann                Styremedlem                          Styremedlem                      Styremedlem

 

 

Ragnhild Rognerud                            Terje Sørensen                              Lisbeth Karlsen   

Styremedlem                                         Varamedlem                                    Varamedlem

    

 

  1. Ulla Djurdjevic

    Varmepumper kan vel ikke støye mere her enn andre steder. Det er jo miljøvennlig og da bør vel de som vil investere få tillatelse .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *