Styrereferat nr. 02-2018/2019 – den 21. august 2018

publisert i: Referater | 0
Møtet ble holdt hos Jens Baade.

Til stede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3),Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3)

Sak 0  Presentasjon av Boalliansen v/Raymond Lerskallen og Bjørn Jensen

 

Boalliansen er et interesseselskap/sammenslutning for boligselskaper innenfor Kongsberg/Drammen/Asker og Bærum.  Boalliansen driftes av Boligselskapenes Servicesenter og kan tilby en rekke tjenester innen vedlikehold, økonomi (lån), forsikring.  De la stor vekt på en portal/intranett som arbeidsverktøy for styret, men som også kan brukes av sameiets beboere.

Boalliansen vil ikke erstatte vår avtale med ABBL.

Hvis vårt sameie ønsker å være med i alliansen er prisen pr. i dag kr. 21.000 pr. år.

– Styret vil komme tilbake med et svar ved neste styremøte

 

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte                           

Referat ble gjennomgått og godkjent.

Sak 2  Status el-bil ved Arne

 

Vi er nå heldigvis kommet så langt at oppstarten av installasjon av infrastrukturen for el-bil forventes påbegynt allerede mandag 3. september.  Nærmere informasjon vil bli gitt så snart vi  har mere opplysninger.  Infrastrukturen vil i sin helhet bli betalt av KTBS.

 

Pr. 21.8.2018 har styret mottatt 12 bestillinger på lader alternativ 2, EVBox 230 V,

7,4 kW.  Fristen for bestilling i denne omgang er fredag 27.8.2018.  Senere bestillinger vil naturlig nok kunne medføre en merkostnad.

 

Bestillingstagerne vil bli fakturert direkte av EVBox Norway AS. Tollbugata 8A, 0152 Oslo.  Kontaktperson for denne avtalen er Kjetil Valø (kjetil.valo@ev-box.com (900 28 7979).

 

Vi får nå et intelligent nett-tilknyttet ladesystem som fordeler tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget mellom de til enhver tid tilkoplede ladbare biler.

 

Sak 3  Status rehabilitering av gavlvegger

 

Rehabiliteringen av gavlvegger er nå i gang. Rolf orienterte.  Det vil bli lagt inn 20 cm isolasjon i gavlveggene bortsett fra skråveggene i soverommene og veggen mot gangveien.  Der vil isolasjonstykkelsen bli 10 cm som nå. Hvis vi skulle øke isolasjonstykkelsen ville det medføre større bygningsmessige forandringer som ikke er med i anbudet og som vil fordyre prosjektet.  Isolasjonen er bedre enn den gamle og vindtettingen vil bli en helt annen enn den som har vært til nå.

Sak 4 Canal Digital.

 

Vi har fått melding fra Canal Digital om en prisøkning på kr. 20 pr. husstand pr, mnd.  Dette blir belastet felleskostnadene.

 

Sak 5  Økonomi

 

Rolf orienterte om hvordan vi lå an økonomisk.

Vi har hatt lekkasjer hvor vi har måttet ta opp veien i gågaten.  Nye varmekabler rundt sluk i LH3 og tidligere i LH7 hvor kablene var smeltet ned i belegget. Kolsås Rør må kobles inn også for å se at fall er i orden og at rørene ikke lekker. Vi vet enda ikke hva disse lekkasjene vil koste oss, så dermed vil vi utsette utskifting av de resterende  regulerbare vifter på tak til vi ser hva vi sitter igjen med.

 

Sak 6  Forespørsel om installasjon av varmepumpe/aircondition

 

Tilsvarende sak har vært tatt opp før, men  Rolf vil ta saken opp med ABBL for å sjekke ut om utviklingen har gått så fort at de argumentene som ble brukt da ikke gjelder lenger.

Sak 7  Lekkasje i LH3 og LH7.

 

Se sak 5

 

Sak 8  Avfallshåndtering

 

Harriet orienterte.

Bærum Kommune skiftet datoer for henting av søppel midt i sommerferien uten å gi noen beskjed, hverken på sms eller på appen.  Ny hentekalender er hengt opp på tavlen.

 

Avfallscontainerne lukter ikke godt, og det var forslag om å vaske/desinfisere dem regelmessig.  Det ble besluttet å spørre vaktmester om han kan utføre dette.

 

 

Sak 9  Høstdugnad 13. oktober

 

Jens bestiller to containere, en til hageavfall og en til vanlig avfall.

Det oppfordres til å rydde i kjellerbodene, da lekkasjene våre har synliggjort at mange boder er fulle av ting vi nå bør benytte anledningen til å bli kvitt på en enkel måte.

PS. Gjenstander må stå minst 5 cm over bodgulvet for å få utbetalt eventuell erstatning i forbindelse med f.eks. vannlekkasje.

 

Sak 10  Eventuelt.

Nytt skilt på gjesteparkeringsplassen:  Det er observert at folk som ikke bor på Lillehauger eller er gjester her, parkerer sine biler ulovlig på                vårt område. Utforming og tekst til nye skilt utsettes til neste møte.

Opprydding i berederrommet i LH3.  Berederrommet trenger en skikkelig opprydding.  Det ble besluttet å ta dette på dugnaden.

Lampemast på ballplassen. Lampen sjenerer en del av beboerne som har masten utenfor sine boliger.  Da masten ikke lenger har noen                      «misjon» ble styret enige i at den kan fjernes.

Katt.  Det er gitt tillatelse til å ha innekatt.  Dette overholdes ikke til tross for at vi har påpekt forholdet.  Katten er mye ute, og den er til sjenanse              for naboer.  Vi skriver brev med kopi til kommunen.  Hvis katten ikke kan være inne så må den fjernes.

 Oppfølging

Sak 2      El–bil                                                                              Arne           Pågår

Sak 3      Rehabilitering                                                                Rolf            Pågår

Sak 6      Varmepumpe                                                                 Rolf            Undersøker

Sak 7      Lekkasjer LH3 og LH7                                                  Rolf            Følger opp

Sak 8      Avfallshåndtering                                                         Harriet        Kontakter vaktmester

Sak 9      Dugnad                                                                          Jens           Bestiller containere

Sak 10    Eventuelt                                                         

  •          Skilt til Gjesteparkeringsplassen                                      Arne            Utsettes foreløpig
  •          Rydding i berederrommet                                                Rolf             Gjøres på dugnaden
  •          Lampemast på ballplassen                                              Rolf
  •          Katt                                                                                   Rolf             Skriver brev
  •          Oppdat.vedr. vedtekter/husordensregler hjemmesiden   Harriet

 

Neste styremøte blir hos Lisbeth Carlsen tirsdag 2.10 kl 19.oo

 

 

 

Kolsås, den 21. august 2018

 

Rolf Emilsen                     Arne Bugge Siverts               Harriet Carlin            Jens Baade           Ragnhild Rognerud

styreleder                           styremedlem                            styremedlem              styremedlem           styremedlem

 

 

Terje Sørensen                 Lisbeth Carlsen

Varamedlem                       varamedlem

Legg igjen en kommentar