Styrereferat 08-2017/2018 – den 5. april 2018

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Arne Bugge Siverts.

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3),  Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3),  Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Referat ble gjennomgått og godkjent.

Sak 2 Status el-bil v/Arne

            Den nye eierseksjonsloven, som trådte i kraft 1.1.2018, åpner for at seksjonseiere

under gitte forutsetninger kan anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i

tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer.

 

Styret foreslår at sameiet betaler for etablering av nødvendig infrastruktur, som skal

muliggjøre individuelle tilkoplinger i tråd med lovens intensjoner, etter hvert som

dette blir av interesse for de respektive.

 

Styret har under vurdering flere pristilbud på ønskelig infrastruktur, og det synes

som om vi må forvente priser i størrelsesorden +/- kr. 400.ooo, men nærmere

vurderinger og forhandlinger gjenstår.

 

Individuelle ladestasjoner forutsettes bekostet av de respektive boenheter.  Nåprisen

for en ladestasjon med nødvendig infrastruktur forventes å ligge i størrelsesorden

+/- kr. 18.000.

 

Styret vil på Årsmøtet be om fullmakt til å fortsette å gjennomføre arbeidet med

etablering av infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider som ovenfor

beskrevet.  Hvis fullmakt gis vil styret søke om støtte fra Bærum Kommune på

Kr. 50.000.

Sak 3  Oppdatering av husordensregler

             Vi gikk gjennom innspillene og forslagene til tilføyelser i de nye husordensreglene.

Det er lagt til §9, 10, 11 og 12 til de eksisterende pluss noen endringer i noen andre

punkter.  Rolf skriver korreksjonene.

Sak 4  Dørlåser

Vi beholder nøkkelsystemet vårt inntil videre.

Sak 5  Nabovarsel

Vi behandlet nabovarsel fra utbygging i Gabbroveien.  Dette influerer ikke på oss, så

vi har ingen innsigelser til søknaden.

Sak 6  Dugnad

Jens har allerede bestilt container til dugnaden.  Lapp settes opp i slutten av uke 17

i oppgangene.  Torunn Bugge Siverts og Harriet kjøper inn planter til krukkene

inngangspartiene

Sak 7   Årsmøtet

Rolf henter nøkler på eldresenteret.  Rolf skriver ut agenda.  Styret møter kl 17,

Ragnhild og Lisbeth tar seg av registreringen ved inngangen

Sak 8  Eventuelt

  • Lekkasje LH3: Rørlegger vil se på dette når telen går ut av jorda.  Foreløpig er
  • vannet skrudd av.
  • HMS: Vi vil se på Brannforebyggende tiltak.
Oppfølging

 

Sak 2                El-bil                                                                 Arne                   pågår

Sak 3                Husordensregler                                         Rolf                     pågår

Sak 6                Vårdugnad                                                     Jens                    pågår

Sak 7                Årsmøtet                                                         Rolf                     pågår

Sak 8                Lekkasje LH3                                                Rolf                     når telen går

 

Kolsås, 5. april 2018

 

 

 

Rolf Emilsen          Arne Bugge Siverts       Jens Baade         Harriet Carlin

Styreleder                   Styremedlem                         Styremedlem          Styremedlem

 

Ragnhild Rognerud               Lisbeth Karlsen              Terje Sørensen

Styremedlem                                  Varamedlem                         Varamedlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *