Styrereferat 07-2017/2018 den 5. mars 2018

publisert i: Nyheter | 2

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3),

Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått og godkjent.

Sak 2  Status el-bil v/Arne

 Styret arbeider ut fra den forutsetning at sameiet etablerer og betaler for et

opplegg  som skal muliggjøre individuelle tilkoplinger i fellesgarasjen og i

carporten etter hvert som dette blir av interesse for de respektive boenheter.

 

Vi har fått 2 pristilbud og er i ferd med å få nok et tilbud for å kunne

fremlegge et konkret forslag til et opplegg på vårt årsmøte 23.4.2018.

Det synes som om vi må forvente priser i størrelsesorden +/- 400 000 kr

ekskl. eventuell støtte fra Bærum Kommune som er begrenset oppad til

Kr. 50 000.

 

Hvis det blir flertall for et slikt opplegg som ovenfor beskrevet, vil vi søke

Bærum Kommune om støtte. Søknadsfristen er 01.6.2018.

Sak 3  Nye vedtekter

Vi gikk gjennom forslaget fra ABBL til nye vedtekter.  Vi ble enige om å gå

gjennom utkastet nøye hjemme og i løpet av uken melde om vi har noe å

sette fingeren på før Rolf tar dette tilbake til ABBL for renskrivning som

våre nye vedtekter.

 

Vi går også gjennom Husordensreglene og melder tilbake til

Harriet om vi har forslag til endringer i løpet av uken.

 

Både revidert forslag av vedtekter og husordensreglene legges frem

på årsmøtet for godkjenning. 

           

Sak 4  Utskifting av lys i garasjen

Lampene i garasjen er modne for utskifting ettersom de stadig slukner. Vi

har fått tilbud fra Guriby om utskifting av disse inklusive og eksklusive

sensorer på henholdsvis 59.843 og 51.968 kr.  Om vi trenger nye sensorer er

avhengig av om vi kan beholde dem vi har eller at de vi har må byttes ut.

Styret vedtok å gå for tilbudet vi fikk. Rolf sjekker opp om vi trenger

å bytte sensorene.

 

Sak 5  Rehabilitering av gavlvegger.

Vi har fått inn tilbud fra 2 entreprenører og venter på et tilbud til i

forbindelse med rehabilitering av gavlvegger.  Vi har sett på de to tilbudene

vi allerede har fått og diskutert om vi skal gå for CEDRAL panel, som er et

nesten vedlikeholdsfritt fibersementpanel med trefiberstruktur,  eller vanlig

trepanel (som i dag).  Prisforskjellen utgjør, på de to tilbudene vi har fått,

ca. 1 mill. kr.  Rolf vil sjekke vår økonomi i forhold til dette prosjektet med

ABBL.  Styret gikk for å bytte kledningen på gavlene til dobbelfalset trepanel,

slik vi allerede har i dag.  Rehabiliteringen vil også føre til bytte av vindsperre

Og isolasjon.

 

Saken vil bli informert om på beboermøtet og behandlet på kommende

Årsmøte.

Sak 6  Tilbud på nye dørlåser/nøkler

Vårt låssystem er gått ut på patent for minst 4 år siden.  Det betyr at hvem

som helst kan få slipt opp en hovednøkkel eller nøkkel til våre dører.

Sameiet har fått tilbud på utskifting av dørlåser i alle dører inklusive

4 nøkler til hver leilighet.  Styret foreslår at dette gjøres mot at hver betaler en

sum på ca kr. 1.500.

 

Rolf vil orientere om dette på beboermøtet og saken vil bli behandlet på

kommende årsmøte.

 

Styret besluttet å godta tilbudet fra AB Låsservice.

 

 • Sak 7  Årsmøtet (sameiemøtet)

Styret har neste styremøte den 4. april kl 19 hos Arne.  Der skal vi diskutere

saker til årsmøte før de sendes til ABBL for trykking til beboerne.

 

Sak 8  Eventuelt

 • Nøkkel til lokalene på seniorsenteret til beboermøtet 13. mars og sette oppstoler til beboermøtet ordnes av Ragnhild.        Lisbeth hjelper til.
 •  Ingen saker er kommet inn til 1 års befaringen på betongrehabiliteringen.
 • 5 saker er kommet inn til 1 års befaringen på betongrehabiliteringen, og ensak er kommet inn til 3 års befaringen på         vindu/terrassedører.
 • Lekkasjer ved utekran LH3.  Været har vært for kaldt. Må vente på milderevær for reparasjon.
 • sdannelse foran garasjen til LH4. Antar at det kommer av varme fra bodene under.  Sameiet har tre sluk i gågaten,          som alle har varmekabler rundt seg. Varmekablene virker ikke, så dette vil bli sjekket til våren/sommeren.
 • HMS.  Vi gikk gjennom Norsk Brannverns rapport fra befaring i sameiet.Det er fortsatt noen som ikke har brannalarm        eller brannslukningsutstyr i orden.

 

Oppfølging
Sak 2 El-bil Arne Pågår
Sak 3 Vedtekter Rolf Pågår
Sak 4 Utskifting av lys i garasjen Rolf Pågår
Sak 5 Rehabilitering av gavlvegger Rolf Pågår
Sak 6 Nye dørlåser/nøkler Rolf Pågår
Sak 8 Eventuelt    
  Hente nøkler til beboermøtet

Sette ut stoler til beboermøtet

14. mars

Ragnhild/

Lisbeth

13. mars

Neste styremøte er hos Arne kl 19 den 4. april

Kolsås, den 5. mars 2018

 

 

Rolf Emilsen           Arne Bugge Siverts             Jens Baade                       Harriet Carlin

Styreformann           styremedlem                          styremedlem                      styremedlem

 

Ragnhild Rognerud                  Lisbeth Karlsen                       Terje Sørensen

Styremedlem                              Varamedlem                               Varamedlem

 

2 Responses

 1. Siv Conradi

  Et godt gjennomført møte.
  Og en god informasjon.

  Redet mulig åfå et overslag over hvor mye det vil koste å få en ordning hvor inngangsdørene åpner seg når vi setter i nøkkel?
  Noe lik det vi har på garasjenedgangene.

 2. Siv Conradi

  Et godt gjennomført møte.
  Og en god informasjon.

  Er det mulig åfå et overslag over hvor mye det vil koste å få en ordning hvor inngangsdørene åpner seg når vi setter i nøkkel?
  Noe lik det vi har på garasjenedgangene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *