Styrereferat nr. 4 2018/2019 – den 27. november 2018

publisert i: Referater | 0

Styrereferat 04-2018-2019

Den 27. november 2018

 

Møtet ble holdt hos Terje Sørensen.

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

 

 

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte    Referat ble gjennomgått og godkjent.

 

Sak 2  Status El-bil ved Arne

Ferdigbefaring ved EVBox Norway AS og overtagelse av infrastruktur for 87 ladeplasser for KTBS ble foretatt 16.11.2018.  Det ble samtidig foretatt funksjonskontroll og godkjennelse av de 18 individuelt bestilte elbilladere.

 

For infrastrukturen har KTBS  19.11.2018 betalt  kr. 384.974.  I henhold til tilsagn om en støtte på kr. 50.000 fra Bærum Kommune ble det 23.11.2018 innlevert en foreskreven ferdigmelding til kommunen.  Dette innebærer at KTBS etter kreditering av støtte har betalt kr. 334.974 for 87 ladeplasser tilsvarende kr. 3.850 pr. ladeplass.

 

KTBS har nå fått et moderne nett-tilknyttet ladesystem som gir dynamisk og prioritert dynamisk lastebelastning som fordeler tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget mellom de til enhver tid tilkoplede ladbare biler.  Anlegget har kapasitet til å betjene flere ladere, og eventuelt interesserte bes henvende seg til styret for nærmere opplysninger.

 

Sak 3  Status rehabilitering av gavlvegger.

Rolf orienterte.  Tidsmessig er vi nå i god rute, og økonomisk regner vi ikke med å overskride mer enn ca kr. 200 000 som skyldes ekstra isolering og  størrelsen på vannbrett, som nå dekker bedre enn de gamle, og som ikke var medregnet i anbudet.

 

Remontering av bryterpanel foran innganger har Trygge Rom hatt ansvar for å tilbakestille.  Det var forholdsvis dyrt pr. gang vi benyttet dem, så vi har prøvd å samle flere  bryterpanel til remontering de gangene vi har fått dem hit for jobben.

 

P.g.a. det milde været i høst så har vi  sluppet utgifter til elektriske kraft.

 

 

 

Sak 4  Status vannlekkasje i gågata

Arbeidene med lekkasjen i gågata foran LH3 er nå ferdig.  Nye varmekabler er lagt og strømmen er satt på.  Vi vil se på sluket foran LH5 til neste år.

 

 

Sak 5  Budsjett/økonomi pr. oktober

Vi gjennomgikk økonomistatus pr. oktober, og vi diskuterte hvilke saker som er aktuelle å prioritere for kommende år.

-Rehabilitering rekkverk langs gågata (Mellom LH1-3, LH3-5 og LH5-7)

-Utskifting til trykkregulerte vifter på noen av takene.

 

Rolf og Arne har avtalt budsjettmøte med ABBL fredag 30. november 2018.

 

 

Sak 6  Boligalliansen

Rolf har sjekket med 2 andre boligsameier henholdsvis i Asker og Oslo.  Tilbakemeldingene fra dem var positive.  Det vesentlige for disse sameiene er at de benyttet seg av de firmaer som Boligalliansen har kontakt med for å benytte rabatterte priser. Vi har for tiden ingen nye store prosjekter på gang, og

Styret ser derfor ikke det store behovet for å melde seg inn i boligalliansen.

 

Sak 7  Elektronisk post

Harriets brev om hvordan vi skal kommunisere med beboerne har blitt sendt ut til hver enkelt, men av 80 stk som har e-post så har 47 ikke svart.  Brevet har svarplikt.

Det er 7 stk som ikke har e-post.  Til disse må vi sende brev i postkassen.  De som har kommunal leilighet vil bli informert via Bærum kommune.

Harriet følger opp.

 

Harriet har møte på fredag f.k. for oppdatering av vår hjemmeside.

 

 

Sak 8  Eventuelt

-Høstdugnad: Jens meldte tilbake at mange mente at vi kunne ventet 14 dager, da løvet ikke hadde falt av trærne.  Flere ville ha containerne plassert annerledes.

Kanskje vi kun trenger en container til våren.

-Julegrantenning.  Det blir tenning av julegran onsdag den 12. desember.  Vi serverer gløgg og pepperkaker.  Ansvarlige:  Harriet, Ragnhild og  Jens.

-HMS:  Rolf gikk gjennom oppdatert plan og risikoanalyse samt kontrollskjema for beboerne.  Dette med hensyn til brann og elektrisk anlegg og utstyr.  Kontrollskjema skal ut til hver beboer.  Arne justerte skjemaet slik at det ble mer oversiktlig.  Dette skal gjennomgås og renskrives og sendes ut til hver enkelt.

Oppgangsansvarlig  har ansvar for å få en oversikt over pleietrengende i hver oppgang som i nødstilfelle trenger hjelp.  Ragnhild har ansvar for å samle inn data fra alle oppgangsansvarlige.

-Nye skilt på parkeringsplassen ved innkjørselen:  Arne har utarbeidet design for hvordan skiltet skal se ut, og vi ble enige om utseendet på skiltet.  Arne vil iverksette å få det laget.

-Tomt: Lisbeth undersøkte med kommunen om det er mulig å skille ut en del av vår eiendom for salg.  Det er umulig, da det ikke ligger inne i reguleringsplanen for kommunen.

-Ny oppgangsansvarlig i LH1 er Kari Klemet-Pedersen.

– Vi trenger ny oppgangsansvarlig i LH4, da Elisabeth Lunde trenger å fritas.

– Berederrom må ryddes.  Vi tar det over nyttår.

 

Neste møte er 5. februar hos Terje kl 18.oo.

 

 

Oppfølging

 

 

Sak 3    Rehabilitering av gavlvegger                         Rolf                      pågår

Sak 5    Budsjett                                                           Rolf/Arne             pågår

Sak 7    Elektronisk post til beboere                          Harriet                  pågår

Sak 8    Eventuelt

              . julegrantenning                                          Harriet/Jens/

                                                                                      Ragnhild                pågår

              . HMS                                                              Rolf/Arne               pågår

              . Skilt parkeringsplass                                  Arne                       pågår

 

Kolsås, 27. november 2018

 

 

Rolf Emilsen           Arne Bugge Siverts                Jens Baade                          Harriet Carlin

Styreleder                       styremedlem                       styremedlem                        styremedlem

 

 

Ragnhild Rognerud                        Lisbeth Karlsen                          Terje Sørensen

styremedlem                                     Varamedlem                                  Varamedlem

 

Legg igjen en kommentar