Styrereferat 01-2018/2019 – den 23. mai 2018

publisert i: Referater | 0

Den 23. mai 2018

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen.

Til stede:  Rolf Emilsen  (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3) og Lisbeth Karlsen (LH5).

Terje Sørensen var ikke til stede.

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

 

Referat ble gjennomgått og godkjent.

 

Sak 2  Status El-bil

 

Styret har gjennom mange måneder innhentet tilbud fra og forhandlet med

aktuelle leverandører av infrastruktur for ladestasjoner, og har 23.5.2018

inngått en intensjonsavtale med EVBox Norway AS om utførelse av dette

arbeidet under forutsetning av at vi får aksept på vår søknad om støtte fra

Bærum Kommune.

 

Søknadsfristen for søknader er 1.6.2018, og vi forventer et svar innen 1.7.2018.

Fristen for aksept av tilbudet fra EVBox Norway er satt til 1.8.2018.

 

Styret mener at KTBS nå vil få det beste av de tilbudte anlegg – og til den laveste pris.

 

Nærmere opplysninger om priser, individuelle bestillingsmuligheter etc. vil snarlig bli gitt til hver enkelt boenhet.

 

Sak 3  Status rehabilitering av gavlvegger

 

Arne og Rolf har vært i møte med ABBL og Arbo Entreprenør vedrørende rehabilitering av gavlvegger.  Basert på dette møtet ble vi enige om å gå videre med Arbo Entreprenør, og vi venter nå på noen avklarende punkter fra dem før en kontrakt skrives.  Antatt oppstart blir til høsten, og beboerne vil få nærmere informasjon om oppstart og fremdrift.

 

Sak 4  Utskifting av inngangsdører

 

Utskifting av inngangsdører må betales av hver enkelt som ønsker å bytte.

 

Kravet til branngjennomgang for dør må være en D30 dør. (PS merk at i dag har produsentene av dører annen kode for B-30 dører basert på ny felles Europeisk standard).

 

Farge på dør og karm som byttes ut må ha tilsvarende farge som de resterende dørene i samme oppgang.  Dersom dette ikke er tilfelle så må dørene males, slik at oppgangen har et homogent uttrykk.

 

Sak 5  Dugnad

 

For at dugnadslista ikke skal bli for lang på dugnaden, vil vi gjennomgå oppgavene på forhånd. Kanskje det vil være lurt på snekre sammen til lagarbeid med  4-6 stykker på laget, som går sammen om å løse de respektive oppgavene?

 

Lisbeth og Rolf finner sammen fargen på garasjeporten,  noe som ligner den grunningsfargen som allerede porten er grunnet med.

 

Vi minner om at sykler i sykkelboder og hjul i dekkboder merkes med navn, slik at det ikke blir kastet.  Dette er spesielt viktig før dugnader, ettersom umerkede sykler/dekk kan bli kastet.  Merk også at det kun er sykler og dekk som skal være i de respektive bodene.  Annet utstyr får beboerne ha i egne boder.

 

Sak 6  Eventuelt

 

 • ·        Kran LH3: Vi stenger foreløpig krana og tetter hull.  Kran kan åpnes senere om det er behov  for det. Rørlegger kontaktes av Rolf.
 • ·        Hagefest: Datoen 18. august avsettes til beboerfest. Harriet skriver invitasjon.
 • ·        HMS: Lyspære i lykt på ballplassen må skiftes.  Vi må leie lift til dette.
 • ·        Vanning av plantene i gågaten: Harriet vil kontakte oppgangsansvarlige for vanning gjennom  sommeren, slik at en i hver oppgang
 •          til enhver tid har ansvaret for plantene i varmen.
 •          Jens vil sørge for å ta ugress mellom hellene et par ganger i løpet av sommeren.
 • ·        Oppslagstavle.  Det oppfordres til å benytte oppslagstavlen til beskjeder i stedet for å henge opp plakater på ytterdørene.
 • ·        Høstdugnad: Høstdugnad blir den 13. oktober kl 12 – 15.
 • ·        El kabler rundt sluk: Rolf sjekker dette før vinteren.  Vi kan ikke ha slik ising som vi hadde i  vinter.
 • ·        Papircontainer:  Papircontaineren blir stående slik som før.
 • ·        Ferieavvikling:

 

 •  Rolf har ferie fra 15. juni til 1. august.
 •  Arne har ferie 7. – 15. juli
 • Jens har ferie 9. juli – 13. august
 • Lisbeth har ferie 6. – 20. august
 • Ragnhild og Harriet litt til og fra

 

Vaktmester har ferie 3 uker i juli, men det vil være en stedfortreder.

 

Neste styremøte blir hos er hos Jens 21. august kl. 19

Oppfølging

 

Sak 2    El-bil                                                  Arne                    pågår

Sak 3    Rehabilitering av gavlvegger         Rolf                       pågår

Sak 4    Utskifting av inngangsdører          Lisbeth                 pågår

Sak 5    Dugnad/farge på garasjeport        Rolf/Lisbeth          pågår

Sak 6    Eventuelt

 • ·        Kran LH3                                       Rolf                        pågår
 • ·        Hagefest                                        Harriet                   pågår
 • ·        Lyspæære på ballplass                Rolf                       pågår
 • ·        Vanning i sommer                         Harriet                  gir beskjed til oppgangsansvarlig
 • ·        Ugress i gangveien                       Jens                     Et par ganger i løpet av sommeren
 • ·        El kabler rundt sluk                       Rolf               
 •  

 

Kolsås, 23. mai 2018

 

 

Rolf Emilsen                  Arne Bugge Siverts         Harriet Carlin

Styreleder                        Styremedlem                     Styremedlem

 

 

 

Jens Baade                     Ragnhild Rognerud        Lisbeth Karlsen

Styremedlem                      Styremedlem                   Varamedlem

Legg igjen en kommentar