Innkalling til ordinært årsmøte 2018

publisert i: Årsmøter | 0

Vi innkaller til ordinært årsmøte i Kolsåstoppen Boligsameie

 

Tid: Mandag 23. april 2018 kl. 1800

Sted: Kolsås Seniorsenter

 

Dagsorden

1. Konstituering

a. Valg av møteleder

b.  Valg av referent

c.  Valg av sameier til å medunderskrive protokollen

d.  Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjennes

 

2.  Informasjon fra styret for 2017 (vedlegg 1)

Forslag til vedtak: Informasjonen fra styret tas til etterretning

3.  Årsregnskap 2017 (vedlegg 2 + revisors rapport, venstre kolonne)

Forslag: Årsresultatet viser et overskudd på kr 190.329

Forslag til vedtak: Godkjennes   

 

4. Saker fra styret

4.1 Oppdatering av sameiets vedtekter (vedlegg 3)

På grunn av ny eierseksjonslov, som har trådt i kraft 1.1.2018, har styret i samarbeid med ABBL, oppdatert

sameiets vedtekter til å være i overensstemmelse med de nye sameievedtektene.

Styrets forslag til vedtak: Sameiets oppdaterte vedtekter godkjennes

 

4.2  Oppdatering av sameiets husordensregler (vedlegg 4)

Oppdateringer er vist med rødt i de vedlagte husordensreglene

Styrets forslag til vedtak: Sameiets oppdaterte husordensregler godkjennes

 

4.3  Rehabilitering av gavlveggene og vegger mot gågaten (vedlegg 5)

Styrets forslag:  Styret får fullmakt til opptak av lån begrenset oppad til kr 4,8 mill. for bruk til

iverksettelse av rehabilitering av gavlveggene og vegger mot gågaten.

Styrets forslag til vedtak: Godkjennes

4.4  Etablering av infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider (vedlegg 6)

Styrets forslag til vedtak: Godkjennes

4.5  Styrehonorar

Styrets forslag: Kr 107.000 til intern fordeling

Styets forslag til vedtak:  Godkjennes

 

5.   Budsjett 2018 (vedlegg 2, høyre kolonne)

Styrets forslag til vedtak: Godkjennes

 

6.  Valg av revisor

Forslag: KPMG AS

Forslag til vedtak: Godkjennes

7. Valg (vedlegg 7)

  •     Valg av styreleder
  •     Valg av 2 styremedlemmer
  •     Valg av 2 varamedlemmer
  •      Valg av valgkomite

 

 

Alle sameierne har fått innkalling til årsmøte med vedlegg lagt i postkassene. Vedleggsdokumentene publiseres her på siden når årsmøtet har fattet vedtakene.

Red. anmerkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar