Informasjon september 2018

publisert i: Nyheter | 0

Vi håper alle har hatt en fin og varm sommer. Varmen har nok tæret på våre gressplener, men vi håper at nedbør nå i høst vil få liv i plenene igjen!

Her er en del nyttig informasjon for tiden fremover

Rehabilitering av gavlvegger og vegger i gågata

Entreprenøren er godt i gang med arbeidet og så langt går det nesten etter planen med litt forsinkelse fordi de venter på materiell. Det viser seg at isolasjonstykkelsen i veggene varierer noe i forhold til det vi antok, men ingen får mindre isolasjon i sin vegg enn det som var tidligere. Enkelte steder er det plass til å øke tykkelsen på isolasjonen med ca 5 cm, og det vil bli gjort Vindtettingen som settes ytterst har en mye bedre kvalitet og tetthet enn det vi har hatt, så med ny isolasjon og vindtetting vil det merkes til vinteren. Ellers viser vi til informasjon som ble sendt ut 30. juli.

Avfallshåndtering

Mat- og restavfall

Avfallet hentes nå hver 14. dag. Derfor er det viktig at når den ytterste containeren for restavfall er full, så bruk de andre containerne. Lokk må under ingen omstendighet stå åpne, men lukkes godt igjen. Vi kan ikke risikere at fugler og deretter rotter vår tilgang til vårt søppel. 

Plastavfall

hentes hver fjerde uke -se nye hentedatoer på oppslagstavlene. Plastavfall legges ut under treet på nedre parkeringsplass kvelden før henting  NB. Isopor er ikke plastavfall og skal legges i restavfall.

Sekker for matavfall og plastavfall 

fås ved henvendelse til styret.

 

Status el-bil lading i garasjen

Styret har mottatt bestilling på ladestasjon fra totalt 18 beboere, og monteringsarbeidet starter allerede 3. september. Det skal monteres strømskinner langs veggene som de individuelle laderne vil bli koplet til. For å få til dette må det kjernebores i betongskillene som utgår fra veggene. Dette vil nødvendigvis medføre støy og støv, og det kan bli nødvendig at biler fjernes for å sikre nødvendig tilkommelighet. Hvis plassen ikke er klar, vil vi ta kontakt med beboer.

For ytterligere informasjon viser vi til skriv sendt ut 3. august.

 

Vannlekkasjer i gågata til Lillehauger 3

Som dere ser, så har vi tatt opp stein i gågaten ved LH 3/4, ettersom det har vært en lekkasje rundt sluket i gaten. Lekkasjen har ført til at vann har kommet ned i boder i LH3. Reparatørene jobber med saken, og vi har også jobbet ovenfor sameiets forsikringsselskap. ABBL opplyser imidlertid at  skaden antakelig ikke vil bli dekket av forsikringen grunnet dens opprinnelse. Ettersom sameiet antakelig må betale skaden, så har styret besluttet at vi utsetter utskifting av takviftene på Lillehauger 1 og 7 til neste år.

Vi har nå hatt lekkasje i 2 av gågatens 3 sluk, og vurderer også å åpne  sluket ved LH 5/6 for å unngå tilsvarende lekkasjer som vi har hatt i de to andre slukene.

 

Høstdugnad lørdag 13. oktober kl. 1200

Vi bestiller to containere – en til hageavfall og en til annet avfall. Vi oppfordrer at det ryddes i kjellerbodene. Lekkasjene i gågata har synliggjort at mange boder er så fulle av ting at vi nå bør benytte anledningen til å kvitte oss med en del på en enkel måte.

Gjenstander må stå minst 5 cm over bodgulvet for å få utbetalt eventuell erstatning i forbindelse med vannlekkasjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om høstdugnaden.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.