Styrereferat 08-2016/2017 – den 21. mars 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Ragnhild Rognerud

Tilstede:  Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3)

og Terje Sørensen (LH3).

Sak 1     Referat fra forrige styremøte.

Gjennomgang av styrereferat fra forrige styremøte godkjent

Sak 2     Regnskap og forslag til budsjett for 2017

Styret gjennomgikk regnskapet og budsjett for 2017 som skal legges fram på årsmøtet i april.  Vi har bra likviditet og dersom regnskap/budsjett, som fremlegges på årsmøtet, godtas, vil følgende vedlikeholdsprosjekter bli gjennomført.

  • Skifting av trykkstyrte vifter på to tak som prøveprosjekt.  Dette vil beløpe seg til ca kr. 60 000 pr. vifte.
  • Slipe og male ytterdører – pris må innhentes.
  • Automatisk døråpner/lukker på dører inn til garasjen.  Tilbud er innhentet av Rolf.  dette vil beløpe seg til ca. 100 000 kr.
Sak 3     Status El-bil

Brev fra Ingunn Kjølner ble gjennomgått.  Arne fortsetter prosjektet.  Harriet vil sjekke med kommunen om hvordan dette er løst i andre tilsvarende sameier.

Sak 4     Årsmeldingen

Årsmeldingen ble gjennomgått.

Sak 5     Dugnad 9. mai

Jens bestiller containere før påske.  Beboerne oppfordres til å komme med forslag til arbeidsoppgaver den dagen.

Sak 6     Eventuelt

  • Vannskade LH4 ned til garasjen .  Rolf holder på med den saken
  • Vask av oppganger:  Rolf har bedt om pristilbud fra Asker og Bærum Vaktmesterkompani på vask av oppgangene.
  • Feiing av garasje.  Hører med i vår avtale om vaktmestertjeneste.
  • Gjesteparkering.  Det oppfordres til alle beboere å benytte P-plassene inne i garasjen.
  • Hvem eier hvilke P-plasser.  Terje vil etter sommerferien ha oversikten over hvem som eier hvilke P-plasser i garasjen.
 

Oppfølging Ansvar Frist
Sak 2 Utskifting av trykkstyrte vifter, døråpnere, ytterdører Rolf Neste års budsjett
Sak 3 El-bil Arne Pågår
Sak 5 Bestille Container Jens Før påske
Sak 6 Vannskade LH4, Vasking ny kontrakt, vask garasje Rolf pågår

 

.

Kolsås, 21. mars 2017

 

 

Rolf Emilsen         Arne B. Siverts          Jens Baade         Ellen Henriksen          Ragnhild Rognerud      

styreformann          styremedlem               styremedlem        styremedlem                styremedlem

 

Harriet Carlin       Terje Sørensen

varamedlem          varamedlem

Legg igjen en kommentar