Styrereferat 07-2016/2017 – den 28. februar 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Terje Sørensen

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5),

Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Sak 1   Referat fra styremøtet 17. januar.

 

             Gjennomgang av styrereferatet fra forrige styremøtet godkjent.     

Sak 2  Status rehabilitering.

 

Overtagelsesbefaring ble holdt den 7. februar, og

overtagelsesprotokoll i 3 eksemplarer er klar for undertegning.

Eventuelle mangler skal utbedres innen 1. mai 2017.

Det skal holdes 1 års-, 3års-  og 5 års-befaring.

3% av kontraktsummen holdes tilbake inntil 3 års befaringen er gjort.

Det kommer påslag på ca 210 000 kr, og i fratrekk har vi ca

400 000 kr, så vi ligger godt an i forhold til beregningen.

Sak 3  Regnskap og forslag til budsjett for 2017

 

Styret gjennomgikk postene i regnskapet for 2016 og budsjettet

for 2017 samt kommende vedlikeholdsprosjekter.

Sak 4  Status El-bil

 

             Arne informerte om status el-bil og vil orientere nærmere om dette på

beboermøtet 13. mars.

Sak 5  Norsk Brannvern

  Styret gikk gjennom rapporten fra Norsk Brannvern etter inspeksjonen iJanuar 2017.

-Det er eiers ansvar å følge opp de mangler som ble funnet i de respektive

Leiligheter under inspeksjonen.

-Styret ble enige om at vi setter opp røykvarsler i alle oppganger

pluss brannslukningsapparat og skilt.   Dette vil komme på

ca 20 000 kr inkl. arbeidstid.

-Lage en felles bestilling for røykvarslere og pulverapparat.

                     

Sak 6  Saker som skal tas opp på beboermøtet 13. mars.

 

-Rehabilitering

-Brannvern

-El-bil

-Fremtidig vedlikehold

-Avfallshåndtering

-Jubileumsfest 19. august

-Eventuelt     

Sak 7  Eventuelt

 

 –Vannskade LH4:  Det er en liten vannskade i LH4 som er vanskelig åfinne.  Rolf vil snakke med vaktmester om hva som skal gjøres.

  -Gjennomgang av årsrapport: Styret gikk gjennom årsrapporten, og

Korrigerte enkelte poster.

 -Oppgangstillitsvalgt.  Vedtekter for oppgangstillitsvalgte er under

Revisjon.  Jarl Knudsen er ny oppgangstillitsvalgt i LH6 og Bente Hammerstad i LH7.

 –Trappevask:  Rolf kontakter andre aktører, da vasken er blitt dårligere.

PapiravfallDet skal kun kastes papir i containeren for papir.

Plastposer som papiret bæres i skal i plastavfall.

-HMS: Det skal ikke settes/lagres avfall i gangene foran bodene.  Dette er

Viktig grunnet brannfare m.m.

Rolf snakker med vaktmester ang. brøyting foran inngangene ved snøfall.

 

               Neste møte  tirsdag 21. mars kl. 19 hos Ragnhild

 

               Husk vårdugnad den 9. mai kl. 17.

 

Oppfølging

Ref       Aksjon                                                            Ansvar             Frist
2            Rehabilitering                                             Rolf                    pågår

3            Regnskap/budsjett                                   Styret/Rolf          pågår

4            El-bil                                                            Arne                   pågår

5            Norsk Brannvern                                        Rolf                    pågår

7            Eventuelt

              -vannskade LH4                                         Rolf                   snarest

              -årsrapport                                                  Rolf                   pågår

              -vedtekter/oppgangstillitsvalgt                Rolf/Terje         pågår

              -trappevask                                                Rolf                   snarest

              -HMS                                                            Rolf                   snarest

 

Kolsås, 28. februar 2017

 

Rolf Emilsen        Arne B. Siverts      Jens Baade       Ellen Henriksen

Styreformann           styremedlem               styremedlem       styremedlem

Ragnhild Rognerud         Harriet Carlin         Terje Sørensen

Styremedlem                           varamedlem                  varamedlem

 

Legg igjen en kommentar