Styrereferat 06-2016/17 – den 17. januar 2017

publisert i: Referater | 0

Kolsåstoppen Boligsameie

Styrereferat nr. 6 – 2016/17

   den 17. januar 2017

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen.

Tilstede:  Rolf Emilsen, (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Sak 1   Referat fra styremøtet 23. november

            Gjennomgang av styrereferatet fra forrige styremøte.

Sak 2   Status rehabilitering

            Rolf orienterte om  rehabiliteringen som nærmer seg slutten.  Det er planlagt

sluttbefaring den 7. februar og det vil samtidig holdes overtagelsesbefaring.

I Lillehauger 8 ble det stående vann i avløpsrøret pga murpuss og avfall som

hadde tettet rør i boden på terrassen i forbindelse med oppussingsarbeidene.

Rørene var ikke spylt etter arbeidet.  Dette har nå

Con-Rehab ordnet  opp i.

På baksiden av LH2-LH4 ble skillevegger tatt ned, men er ikke satt opp igjen.

Styret besluttet å sette opp nye skillevegger til våren på sameiets

             bekostning.

Sak 3   Regnskap /Budsjett

             Dette måtte overføres til neste møte da ABBL ikke hadde tallene til oss enda.

Sak 4   Status EL-bil

             Arne orienterte.  14 stykker har meldt tilbake til komiteen at de enten har eller er

interessert i å skaffe seg el-bil i løpet av en 2 – 5 års periode,

To firmaer, Salto Ladestasjoner AS og Fortum Markets, er kontaktet med pris-

forespørsel for ladestasjoner på nedre gjesteparkeringsplass.

 Komiteen avventer forslag/tilbud fra ovennevnte firmaer for levering av

             ladefasiliteter. Satser på å legge fram tilbud og priser på beboermøtet.

 

Sak 5   Søknad fra beboer i LH 3 og LH 7 om trappeheis

            Styret godkjente søknaden og ingen kostnader legges på vårt boligsameie.

Sak 6   Eventuelt

.

–          Canal Digital har kommet med informasjon at de vil legge på 20 kr/mnd

for hver husstand. Denne kostnad går inn i det sameiet betaler til CD.

–          Formannen har laget en perm over de firmaene vi har avtaler med.

–          Neste styremøte hos Terje onsdag 15. februar kl 19.oo.

 

Oppfølging

 

Ref

 

1

2

3

4            

Aksjon

 

Rehabilitering

Regnskap/budsjett

El-bil

Oppgangsmenn

Ansvar

 

Rolf

Styret

Arne

Rolf

Frist

 

Pågår

Pågår

Pågår

februar

 

 

Kolsås, 17. januar 2017

 

Rolf Emilsen

styreformann

Arne B. Siverts

styremedl

Jens Baade

styremedl.

Ellen Henriksen

styremedl.

Ragnhild Rognerud

styremedl

Harriet Carlin

varamedl

Terje Sørensen

varamedl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar