Styrereferat 05-2017/2018 – den 27. november 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Terje Sørensen

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2),

Ragnhild Rognerud (LH3), Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

             Referat ble gjennomgått og godkjent.

Sak 2  Økonomi

             Rolf gjennomgikk resultatregnskapet for Kolsåstoppen Boligsameie med

tanke på rehabiliteringen av gavlveggene.  Han og Arne skal ha et møte med

ABBL denne uken  for å drøfte økonomien vår i denne saken.

Sak 3  Status El-bil.

 Arne orienterte:

1.      Forutsetning

Styret arbeider ut fra at sameiet etablerer og betaler for et opplegg som skal

muliggjøre individuelle tilkoplinger etter hvert som dette blir av interesse for de respektive boenheter.  Styret håper å kunne fremlegget et forslag til et slikt opplegg på vårt neste sameiermøte i slutten av april 2018.

2.     Mottatt tilbud

Vi har mottatt et tilbud fra Energiplan/ Nopek Elektro av 13. november

2017.  Tilbudet var beklageligvis basert på litt feilaktige forutsetninger og forventes å bli justert noe opp.

Tilbudet var eksklusiv kabelføring/graving fra garasjen til carport samt festemuligheter for kabelskinner i taket, og dette forutsettes at vi selv bekoster.

Styret vil jobbe videre med saken for å få etablert en totalkostnad som kan fremlegges på vårt neste sameiermøte til eventuell godkjenning.

3.     Flere tilbud

Styret hadde 27.11.2017 en befaring fra Arkel Asker og Bærum AS som også vil gi et tilbud basert på de foran gitte forutsetninger.

Styret har i tillegg bedt om tilbud fra flere alternative leverandører uten at

dette – selv etter purringer – har avstedkommet noe resultat.

Sak 4  Nye vedtekter

             Med utgangspunkt i den nye eierseksjonsloven vil vi forme våre nye

vedtekter.  ABBL er engasjert til å rette dem opp, og styret ved Rolf vil

komme med forslag endringer.

De nye reglene er mer spesifikke enn

de gamle.

Sak 5  Renovasjon

             Harriet orienterte.  Med litt startvansker virker det som ordningen har gått

seg til og at kapasiteten ser romslig ut.

Sak 6 Bytte av strømleverandør

            Vi har skiftet strømleverandør til Fjordkraft fra 1. november .  ABBL har

forhandlet seg fram til en god avtale for sine medlemmer.  Hafslund er

fortsatt nettansvarlig.

Sak 7 HMS

–         Vaktmesteren vår har skiftet dag fra tirsdager til onsdager.

–         Oppdatert liste over våre leverandører er laget.

–         Nytt gjerde ned til øvre parkeringsplass skal være på plass i begynnelsen av

desember.

–         Ny lampe er på plass ved søppelkassene.

–         Beredere er sjekket – vi vil påse at disse blir undersøkt hvert år.

Sak 8  Eventuelt

  • Canal Digital har varslet en prisjustering på 20 kr pr.boenhet/mnd for 2018.  Dette vil bli belastet sameiet.  Bredbåndet vil samtidig få bedre kapasitet.
  • Invitasjon til «julegrantenning» har Harriet ordnet. Skriv er lagt i postkassen til hver beboer.
  • Oppussing av garasjeport vil vi ta til våren.
  • Rolf vil oppdatere beboerlisten vår.
  • Hvis man har behov for ny nøkkel til leiligheten, så ligger det informasjon om hvem man skal kontakte på vår hjemmeside.
  • I mai 2018 er det 3 år siden vi skiftet vinduer i sameiet, og i februar 1 år siden rehabiliteringen av betongen ble ferdig. Eventuelle reklamasjonsbesiktigelser vil bli foretatt. Alle beboere vil få informasjon om å melde inn evt. reklamasjoner

Ytterdørene er nå ferdig beiset og terskler og listen foran tersklene vil bli tatt til våren

Oppfølging

Sak 2          Økonomi                                    Rolf/Arne                         Pågår

Sak 4          Nye Vedtekter                            Rolf                                 Pågår

Sak 6          Nytt gjerde til parkeringsplass    Rolf                                 Pågår

 

Nytt styremøte blir hos Ragnhild den 22. januar 2018 kl 18.00

Kolsås, 27. november 2017

 

Rolf Emilsen       Arne Bugge Siverts     Jens Baade      Harriet Carlin

Styreformann          Styremedlem                      Styremedlem      Styremedlem

 

Ragnhild Rognerud          Lisbeth Karlsen         Terje Sørensen

Styremedlem                             Varmedlem                      Varamedlem

 

Legg igjen en kommentar