Styrereferat 04-2017/2018 – den 9. oktober 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Jens Baade.

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3),

Lisbeth Karlsen (LH5), og Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.   Referatet ble gjennomgått og godkjent.
Sak 2  Økonomi.  Rolf gjennomgikk økonomien.  Vi ligger godt an i forhold til budsjett.  Vi har fått ned renten til 3,05% på sameiets felles lån, noe som gjør at vi sparer ca 60 000 kr/år.
Sak 3  El-bil v/Arne

Siden det fra Asker og Bærum Brannvesen ikke er motforestillinger mot evt. etablering av ladepunkter i vår garasje, ønsker  styret å få utredet kostnadene med å få etablert en «strømstasjon», fortrinnsvis plassert inne i fellesgarasjen, med kapasitet  nok til samtlige boenheter.

Intensjonen er at sameiet betaler for etablering av stasjonen og at boenhetene betaler for individuelle tilkoplinger  etter hvert som dette er aktuelt.

I denne sammenheng har styret  02.10.17 sendt prisforespørsler til Energiplan AS, EDA Elektro Data AS og Guriby Elektroentreprenør A/S basert på disse forutsetningene med tilbudsfrist i løpet av januar 2018.  Den første befaring finner sted  25.10.17.

Basert på dette og de anbefalinger som fremkommer ønsker styret å fremme et forslag til eventuell aksept på et gitt opplegg på vårt neste sameiemøte i slutten av april 2018.

Sak 4  Høstdugnad 21. oktober v/Jens

Diverse oppgaver på høstdugnaden ble notert.  Jens bestiller containere.  Jens sjekker også med anskaffelse av løvblåser.

Sak 5  Renovasjon v/Harriet

Ny renovasjonsordning er forsinket og foreløpig start er utsatt til 7. nov.  Beboere vil bli varslet i god tid.

Vi eier selv de gamle containerne og må kvitte oss med dem.  Styret vedtok at vi får kommunen til å hente dem mot en kostnad  pr. container.

Sak 6  Oppussing av ytterdører og garasjeport v/Ragnhild

Vi gjennomgikk tilbudene på  oppussing av ytterdører og besluttet å gå for tilbud fra Jo Søby.  Han kunne ikke ta garasjeportene, da disse er av metall.  Vi har også bedt om tilbud på oppussing av garasjeporten fra Asker og Bærum Vaktmesterkompani.  Vi venter på svar fra dem.

Ragnhild skriver tilbake til Jo Søby at vi aksepterte hans tilbud på oppussing av dørene våre. Ønsker start snarest mulig.

Sak 7.  Oppfølgingssaker

Innhenting av bodnøkler.  Lisbeth har innhentet nøkler til bodene i LH 1,3,7 som fører til hovedstoppekraner for leilighetene.  Dette er viktig å komme til ved oppussing av leiligheter hvor hovedstoppekraner må stenges.  Nøkler for LH5 behøves ikke, da stoppekranene er tilgjengelige utenfor bodene.  Vi vil oppbevare nøklene forsvarlig i nøkkelskap i berederrommet.  Stoppekraner for LH2,4,6,8 er oppunder taket i garasjen.

«Forbudt for motorvogn»skilt ved LH1 er blitt ødelagt.  Arne har bestilt nytt skilt.

Gjesteparkering pågår ved Terje og Jens.

HMS:  Harriet vil skaffe et førstehjelpskrin.  Skal stå i berederrommet.

Sak 8  Eventuelt

Harriet foreslo at vi skal samles til julegrantenning med gløgg den 7. desember kl. 18 foran vårt nye «juletre» utenfor LH3.  Dette er et tiltak for å bli bedre kjent med hverandre og skape et godt bomiljø.  Jubileumsfesten var så vellykket i august at det ga mersmak til dette initiativet.  Spørsmål om interesse for årlige sensommerfester kan tas opp på neste sameiemøte.

Skriv som kommer fra styret bør dateres.

 

Neste styremøte den 27. november hos Terje kl. 19.

 

Oppfølging

 

Sak 3 Status El-bil Arne pågår
Sak 4 Høstdugnad Jens pågår
Sak 5 Renovasjon Harriet pågår
sak 6 Oppussing av ytterdører Ragnhild Snarest
Sak 7
 • Innhenting av bodnøkler
 • Stoppskilt
 • Gjesteparkering
 • Førstehjelpskrin
 • Lisbeth
 • Arne
 • Terje/Jens
 • Harriet
 • pågår
 • pågår
 • pågår
 • snarest

 

Kolsås, 9. oktober 2017

 

Rolf Emilsen                   Jens Baade                  Arne Bugge Siverts              Harriet Carlin                  Ragnhild Rognerud

styreformann                     styremedlem                 styremedlem                          styremedlem                    styremedlem

 

Lisbeth Karlsen                            Terje Sørensen

varamedlem                                    varamedlem

Legg igjen en kommentar