Styrereferat 03-2017/2018 – den 29. august 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Arne Bugge Siverts.

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3) og Lisbeth Karlsen (LH5).

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Styrereferat ble gjennomgått og godkjent

Sak 2  Økonomi

Vi fikk utdelt resultatregnskap og balanse pr. juli, og vi ligger godt an i forhold til budsjett.  Vår økonomi er stabil.

Sak 3  El-bil

Etter et møte nylig med Asker og Bærum Brannvesen har vi erfart at de ikke har motforestillinger mot etablering av ladepunkter i vår fellegarasje.  Styret vil derfor undersøke mulighetene for og kostnadene ved evt. fremføring av strøm til et knutepunkt ved inngangen til garasjen.  Det vil så være opp til interesserte på egen bekostning å anlegge ladepunkter på sine respektive plasser.

Styret vil bekoste faglig  assistanse til en slik utregning, som vil inkludere om vi kan bruke garasjen til ladepunkter og evt. plassering av knutepunkt.

Sak 4

Vi sender to personer fra styret på kurs i Fredrikstad.

Sak 5  Gavlvegger

Rolf samarbeider med ABBL om anbud på rehabiliteringen av gavlveggene.

Sak Høstdugnad

Høstdugnaden vil bli den 21. oktober.

Sak  Utskifting av vifter og dørlåser

Vi har skiftet til to trykkstyrte vifter i LH3 og LH5.  Vi vil se på og skifte ut flere vifter til våren når vi ser hvordan disse viftene virker gjennom vinteren.

De nye dørlåsene inn til garasjen ser ut til å fungere bra.

Sak 8  Eventuelt

 •  Jubileumsfesten.  Harriet orienterte.  Så vidt vi har oppfattet var festen svært vellykket.  Harriet vil legge ut bilder på hjemmesiden vår.
 • Oppussing av ytterdører er under arbeid.
 • Info om oppbevaring av regnskap.  Nye regler er kommet om oppbevaring av regnskaper, som nå er 5 år.  Vi vil beholde det som handler om rehabilitering og reklamasjonsgarantier til garantitiden går ut.  Rolf vil gå gjennom papirene og legge dem inn i årshjulet på portalen.
 • Informasjon om ny revisor.  Vi har fått ny revisor.
 • Nøkler til boder hvor det finnes stoppekraner.  Lisbeth tar kontakt med de personene som eier de bodene i LH 1-3-5 og 7 der det finnes stoppekraner, slik at vi kan få en kopi av bodnøkkel som vi kan oppbevare om vi trenger å komme til stoppekraner i forbindelse med vannlekkasje, oppussing ol.
 • Skifte Tuja.  Harriet og Ragnhild vil gå til  innkjøp av ny Tuja i LH3.
 • Stoppskilt foran bommen i LH1/LH2.  For å hindre parkering foran bommen vil vi undersøke og sette opp et stoppskilt foran den. Arne sjekker.
 • HMS.  Vi ble informert om nye retningslinjer i forbindelse med brannvern.
 • Anonymt brev om klage.  Anonyme brev uten underskrift godtas ikke.   Rolf forfatter et svarbrev som legges i postkassen til alle husstander.
 • Kattehold.  Rolf tar seg av denne saken
 • Neste styremøte:  9. oktober hos Jens kl 19

 

Oppfølging

Sak 3 Status el-bil Arne pågår
Sak5 Gavlvegger Rolf pågår
Sak 6 Høstdugnad Jens pågår
Sak 8  Eventuelt

Oppussing av ytterdører

Innhenting av bodnøkler

Innkjøp av tuja

Stoppskilt

Kattehold

Anonymt klagebrev

 

Ragnhild

Lisbeth

Ragnhild/Harriet

Arne

Rolf

Rolf

 

til neste møte

pågår

snarest

 

snarest

snarest

 Kolsås, 29. august 2017

 

Rolf Emilsen           Jens Baade             Arne Bugge Siverts        Harriet Carlin       Ragnhild Rognerud

styreformann            styremedlem            styremedlem                     styremedlem         styremedlem

 

Lisbeth Karlsen

varamedlem

 

Legg igjen en kommentar