Styrereferat 02-2017/2018 – den 27. juni 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Lisbeth Karlsen

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens baade (LH5), Harriet Carlin (LH3),

Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Terje Sørensen (LH3) og Lisbeth Karlsen (LH5).

 

Sak 1  Gjennomgang av referatet fra forrige styremøte.

Styrereferatet ble gjennomgått og godkjent.

 

Sak 2  Felling av tre ved ballplassen 

Styret møttes ved ballplassen for befaring. Beboerne i LH2,4,6 og 8  er blitt tilskrevet angående saken, og av svarene vi fikk tilbake var det flertall for å beholde grantreet.  Rolf vil forespørre ekspert om treet er i fare for å velte. Treet vil kun bli tatt om det er utrygt å la det stå.

 

Sak 3  Status El-bil.

Arne informerte om status.

 

Eierseksjonslovens §25 er revidert der hen at «En seksjonseier med samtykke fra styret kan anlegge ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonseieren disponerer eller andre steder som styret anviser.  Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn».

 

Styret vil derfor ta kontakt med brannvesenet for avklaring av hvilke sikringtiltak som eventuelt forlanges for slik godkjenning, og vil deretter få avklart hva dette eventuelt innebærer av kostnader.  En saklig grunn for avslag kan være for høye kostnader.

 

Styret tar sikte på å fremme en innstilling på vårt neste sameiemøte i april 2018.

 

Sak 4  Ny vaskekontrakt.

Kontrakten med Gullrent er sagt opp og ny kontrakt er signert med ABVK.

Lisbeth orienterte om nye matter i alle inngangspartier, og vil kjøpe inn  matter til alle.

 

Sak 5  Rehabilitering av gavlvegger

Rolf orienterte. Vi vil også i denne saken samarbeide med ABBL om teknisk bistand på samme måten vi gjorde under betongrehabiliteringen.

 

Sak 6  Eventuelt

  • Vannskade i LH8.  Hvor kommer lekkasjen fra? Dette undersøkes og vi må muligens pigge opp tak og sjekke.
  • Drenering terrasser i LH7 må evt sjekkes vår og høst og avløp renses. Dette vil vaktmester gjøre.
  • Vifter er skiftet i LH5 og vil bli skiftet i løpet av nærmeste dager i LH3. Vi vil ha tilbakemeldinger fra beboere om hvordan det virker med nye trykkstyrte vifter.
  • Nye døråpnere til garasjene vil bli installert denne uken.
  • Harriet orienterte om jubileumsfesten. Nabovarsel må sendes til nærmeste naboer.
  • Oppussing av ytterdører pågår.
  • Styret har innvilget inntil kr. 2000 for telt som skal brukes i forbindelse med jubileumsfesten og andre kommende arrangement. Teltet vil også kunne lånes ut til beboerne.
  • HMS Førstehjelpsskrin – Harriet sjekker.
  • Brev fra Åby forandringer inne i leiligheten. Viktig at vann, avløp, ventilasjon og elektrisk er forsvarlig etter forskriftene.  Ut over dette må folk kunne utøve forandringer etter eget behov.

Styret vil også nevne at permanent trapp fra de nederste terrasser og ned til bakkenivå ikke er tillatt.

 

Ferieavvikling

Arne har ansvar fram til 21. juli

Harriet har ansvar fra 21. – 28. juli

Ragnhild har ansvar fra 28. juli – 4. august.

 

Neste styremøte holdes tirsdag 29. august kl 19 hos Arne

 

Oppfølging

Sak 2     Felling av tre                                                             Rolf               pågår

Sak 3     Status el-bil                                                               Arne              pågår

Sak 4     Matter                                                                        Lisbeth         pågår

Sak 5     Rehabilitering gavlvegger                                       Rolf               pågår

Sak 6     Saker under eventuelt                                                                   pågår

 

 

Kolsås, 27. juni 2017

 

 

 

Rolf Emilsen         Jens Baade            Arne Bugge Siverts         Harriet Carlin

Styreformann                    Styremedlem                    Styremedlem                                    Styremedlem

 

 

 

Ragnhild Rognerud       Terje Sørensen                 Lisbeth Karlsen

Styremedlem                                    Varamedlem                                     Varamedlem

 

 

Legg igjen en kommentar