Styrereferat 01-2017/2018 – den 16. mai 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen

Tilstede:  Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Lisbeth Karlsen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Gjennomgang av referatet fra forrige styremøte

–       Referatet godkjent, el-bil som eget punkt 3.  Resten ok.

Sak 2   Fordeling av arbeidsoppgaver i nytt styre

 •      Rolf:  Kontakt med ABBL, leverandører, vaktmester etc
 •      Arne: El-bil, stedfortreder for styreleder.
 •      Jens: Dugnad, diverse
 •      Harriet:  Hjemmeside, nytt avfallssystem, diverse
 •      Ragnhild:  Sekretær, diverse, oppussing av ytterdører.
 •      Terje:  Garasje og gjesteparkerings-problematikken.
 •      Lisbeth:  Benker ved ballplassen, diverse

 

Sak 3  El-bil

Arne informerte om status.  Det er bare registrert en moderat reell interesse for elbil-lading, men vi arbeider videre med saken.

Felles ladestasjon(er) i fellesgarasjen synes foreløpig å være urealistisk fordi disse eventuelt må plasseres nær inngangen. Det finnes ingen ledige plasser, noen må avgi plasser og mange må finne seg i omrokkeringer – dette i tillegg til at slokking krever store mengder vann med kostnader av ukjent størrelse.

Vi har mottatt prisanslag i størrelsesorden kr. 220.000 for et eventuelt utvendig ladeanlegg bestående av 2 doble ladestolper på den nedre gjesteparkeringsplassen.

Et utvendig ladeanlegg synes som det eneste reelle alternativ, men mange uklarheter inkl. finansiering må avklares før vi kommer så langt.

 

Sak 4   Ny vaskekontrakt

Styret besluttet å inngå avtale med ABVK om ny vaskeavtale som er noe utvidet i forhold til vår gamle avtale.  Rolf skriver til Gullrent og sier opp vår gamle avtale.

Lisbeth sjekker matter i inngangspartiene.

Sak 5   Dugnad

Jens orienterte og 62 stykker hadde krysset seg av på listen på årets vårdugnad.

Sak 6   Gavlvegger

Rolf kontakter ABBL for at de henter inn anbud på rehabilitering av gavlveggene våre.

Sak 7   Eventuelt

 •       Vannskaden i LH4 er i orden, etterisolasjon vil bli gjort til høsten for å forsikre seg at alt er ok.
 •       Nye regulerbare vifter på tak (LH3 og 5) og nye døråpnere til garasjen er under arbeid.
 •       Harriet orienterte om jubileumsfesten til høsten.
 •       Søknad om felling av det store grantreet mellom LH6/8 og ballplassen, fordi det tar kveldssolen for mange                  beboere ble behandlet av styret.  Aktuelle beboere i LH2, 4, 6 og 8 vil bli forespurt før det tas en avgjørelse.             Om  flertallet vil så feller vi treet.  Rolf skriver.
 •      Søknad om hjertestarter fra beboer.  Styret avviste dette.  Rolf skriver.
 •      Ragnhild oppdaterer nøkkelliste.
 •      Rolf sender beskjed til kommunen om at beboere i deres leiligheter må benytte tildelte garasjeplasser inne samt      at kommunen plikter å orientere om å holde blomsterkassene stelt.
 •      Rette opp skiltene på eiendommen vår.
 •      Harriet vil prøve å få byttet papircontainer til ny så fort som mulig, den nåværende er stygg.
 •      Nytt trau til busken utenfor nr. 3 er innkjøpt.
 •      Dårlig lufting i bodene i LH5.  Lisbeth kontakter snekker for å få dette utført.
 •      HMS.  Førstehjelpskrin vil bli innkjøpt og satt i berederrommet.  Harriet sjekker dette.

Neste møte 27. juni hos Llisbeth kl. 19.

Oppfølging

 • Oppfølging                                                       Ansvar         Frist

  Sak 2   El-bil                                                           Arne               Pågår

  Avfallshåndering                                     Harriet           Pågår

  Oppussing av ytterdører                        Ragnhild        –

  Parkering                                                  Terje                pågår

  Benker/bord på ballplassen                 Lisbeth            –

  Sak 4    Vaskekontrakt                                         Rolf                  snarest

  Sak 6    Oppussing av gavlvegger                       Rolf                 –

  Sak 7    Eventuelt

  –          Vifter tak                                                   Rolf                 snarest

  –         Nøkkelliste oppdateres                           Ragnhild        snarest

  –         Brev til kommunen                                  Rolf                 snarest

  –         Skilt rettes opp                                          Arne               –

  –         Nye papircontainere                                Harriet           snarest

  –         Ventilasjon i bod                                       Lisbeth          snarest

  –         HMS Førstehjelpskrin                             Harriet          –

   

Husk;  vasking av garasjene 29. og 30. mai.

vanning av blomster untenfor inngangene i sommer.

 

Kolsås, den 16. mai 2017

 

Rolf Emilsen            Arne Bugge Siverts               Jens Baade                Harriet Carlin              Ragnhild Rognerud

styreformann            styremedlem                             styremedlem                styremedlem                styremedlem

 

Lisbeth Karlsen                     Terje Sørensen

varamedlem                             varamedlem

 

 

Legg igjen en kommentar