Styrereferat 01-2017/2018 – den 16. mai 2017

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen

Tilstede:  Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Lisbeth Karlsen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Gjennomgang av referatet fra forrige styremøte

–       Referatet godkjent, el-bil som eget punkt 3.  Resten ok.

Sak 2   Fordeling av arbeidsoppgaver i nytt styre

 •      Rolf:  Kontakt med ABBL, leverandører, vaktmester etc
 •      Arne: El-bil, stedfortreder for styreleder.
 •      Jens: Dugnad, diverse
 •      Harriet:  Hjemmeside, nytt avfallssystem, diverse
 •      Ragnhild:  Sekretær, diverse, oppussing av ytterdører.
 •      Terje:  Garasje og gjesteparkerings-problematikken.
 •      Lisbeth:  Benker ved ballplassen, diverse

 

Sak 3  El-bil

Arne informerte om status.  Det er bare registrert en moderat reell interesse for elbil-lading, men vi arbeider videre med saken.

Felles ladestasjon(er) i fellesgarasjen synes foreløpig å være urealistisk fordi disse eventuelt må plasseres nær inngangen. Det finnes ingen ledige plasser, noen må avgi plasser og mange må finne seg i omrokkeringer – dette i tillegg til at slokking krever store mengder vann med kostnader av ukjent størrelse.

Vi har mottatt prisanslag i størrelsesorden kr. 220.000 for et eventuelt utvendig ladeanlegg bestående av 2 doble ladestolper på den nedre gjesteparkeringsplassen.

Et utvendig ladeanlegg synes som det eneste reelle alternativ, men mange uklarheter inkl. finansiering må avklares før vi kommer så langt.

 

Sak 4   Ny vaskekontrakt

Styret besluttet å inngå avtale med ABVK om ny vaskeavtale som er noe utvidet i forhold til vår gamle avtale.  Rolf skriver til Gullrent og sier opp vår gamle avtale.

Lisbeth sjekker matter i inngangspartiene.

Sak 5   Dugnad

Jens orienterte og 62 stykker hadde krysset seg av på listen på årets vårdugnad.

Sak 6   Gavlvegger

Rolf kontakter ABBL for at de henter inn anbud på rehabilitering av gavlveggene våre.

Sak 7   Eventuelt

 •       Vannskaden i LH4 er i orden, etterisolasjon vil bli gjort til høsten for å forsikre seg at alt er ok.
 •       Nye regulerbare vifter på tak (LH3 og 5) og nye døråpnere til garasjen er under arbeid.
 •       Harriet orienterte om jubileumsfesten til høsten.
 •       Søknad om felling av det store grantreet mellom LH6/8 og ballplassen, fordi det tar kveldssolen for mange                  beboere ble behandlet av styret.  Aktuelle beboere i LH2, 4, 6 og 8 vil bli forespurt før det tas en avgjørelse.             Om  flertallet vil så feller vi treet.  Rolf skriver.
 •      Søknad om hjertestarter fra beboer.  Styret avviste dette.  Rolf skriver.
 •      Ragnhild oppdaterer nøkkelliste.
 •      Rolf sender beskjed til kommunen om at beboere i deres leiligheter må benytte tildelte garasjeplasser inne samt      at kommunen plikter å orientere om å holde blomsterkassene stelt.
 •      Rette opp skiltene på eiendommen vår.
 •      Harriet vil prøve å få byttet papircontainer til ny så fort som mulig, den nåværende er stygg.
 •      Nytt trau til busken utenfor nr. 3 er innkjøpt.
 •      Dårlig lufting i bodene i LH5.  Lisbeth kontakter snekker for å få dette utført.
 •      HMS.  Førstehjelpskrin vil bli innkjøpt og satt i berederrommet.  Harriet sjekker dette.

Neste møte 27. juni hos Llisbeth kl. 19.

Oppfølging

 • Oppfølging                                                       Ansvar         Frist

  Sak 2   El-bil                                                           Arne               Pågår

  Avfallshåndering                                     Harriet           Pågår

  Oppussing av ytterdører                        Ragnhild        –

  Parkering                                                  Terje                pågår

  Benker/bord på ballplassen                 Lisbeth            –

  Sak 4    Vaskekontrakt                                         Rolf                  snarest

  Sak 6    Oppussing av gavlvegger                       Rolf                 –

  Sak 7    Eventuelt

  –          Vifter tak                                                   Rolf                 snarest

  –         Nøkkelliste oppdateres                           Ragnhild        snarest

  –         Brev til kommunen                                  Rolf                 snarest

  –         Skilt rettes opp                                          Arne               –

  –         Nye papircontainere                                Harriet           snarest

  –         Ventilasjon i bod                                       Lisbeth          snarest

  –         HMS Førstehjelpskrin                             Harriet          –

   

Husk;  vasking av garasjene 29. og 30. mai.

vanning av blomster untenfor inngangene i sommer.

 

Kolsås, den 16. mai 2017

 

Rolf Emilsen            Arne Bugge Siverts               Jens Baade                Harriet Carlin              Ragnhild Rognerud

styreformann            styremedlem                             styremedlem                styremedlem                styremedlem

 

Lisbeth Karlsen                     Terje Sørensen

varamedlem                             varamedlem

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.