Styrereferat 01-2017/2018 – den 16. mai 2017

publisert i: Referater | 0

Den 16. mai 2017

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Lisbeth  Karlsen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2),  Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Gjennomgang av referatet fra forrige styremøte

       –    Referatet godkjent, el-bil som eget punkt 3. Resten ok.

 

Sak 2  Fordeling av arbeidsoppgaver i nytt styre.

–          Rolf: Kontakt med ABBL, leverandører, vaktmester etc.

–         Arne: El bil, stedfortreder for styreleder.

–         Jens: Dugnad, diverse

–         Harriet: Hjemmeside, Nytt avfallssystem, diverse

–         Ragnhild: Sekretær, diverse, oppussing av ytterdører

–         Terje: Garasje og gjesteparkerings-problematikken.

–         Lisbeth: Benker ved ballplassen, diverse

Sak 3  El-bil

Arne informerte om status.  Det er bare registrert en moderat reell interesse for elbil-lading, men vi arbeider videre med saken

Felles ladestasjon(er) i fellesgarasjen synes foreløpig å være urealistisk fordi disse evt må plasseres nær inngangen.  Det finnes ingen ledige plasser, noen må                avgi plasser og mange må finne seg i omrokkeringer – dette i tillegg til at slukking krever store mengder vann med kostnader av ukjent størrelse

Vi har mottatt prisanslag i størrelsesorden kr. 220 000 for et evt utvendig ladeanlegg bestående av 2 doble ladestolper på den nedre gjesteparkeringsplassen.

Et utvendig ladeanlegg synes som det eneste reelle alternativ, men mange uklarheter inkl finansiering må avklares før vi kommer så langt.

Sak 4 Ny vaskekontrakt

 Styret besluttet å inngå avtale med ABVK om ny vaskeavtale

som er noe utvidet i forhold til vår gamle avtale.

Rolf skriver til Gullrent og sier opp vår gamle avtale.

Lisbeth sjekker matter i inngangspartiene.

Sak 5  Dugnad

 Jens orienterte og 62 stykker hadde krysset seg av på listen.

 

Sak 6   Gavlvegger

Rolf kontakter ABBL for at de henter inn anbud på

rehabilitering av gavlveggene.

Sak 7   Eventuelt

 • Vannskaden i LH4 er i orden, etterisolasjon vil bli gjort til høsten for å forsikre seg at alt er ok.
 • Nye regulerbare vifter på tak (LH3 og 5)  og nye døråpnere til garasjen er under arbeid.
 • Harriet orienterte om jubileumsfesten til høsten.
 • Søknad om felling av det store grantreet mellom LH6/8 og ballplassen fordi det tar kveldssolen for mange beboere, ble behandlet av styret. Aktuelle beboere i LH2,4,6 og 8 vil bli forespurt før det tas en avgjørelse.  Om flertallet vil så feller vi treet.  Rolf skriver.
 • Søknad om hjertestarter fra beboer. Styret avviste dette.  Rolf skriver.
 • Ragnhild oppdaterer nøkkelliste.
 • Rolf sender beskjed til kommunen om at beboere i deres leiligheter må benytte tildelte garasjeplasser inne samt at kommunen plikter å orientere om å holde blomsterkassene stelt.
 • Rette opp skiltene på eiendommen vår.
 • Harriet vil prøve å få byttet papircontainer til ny så fort som mulig, den nåværende er stygg.
 • Nytt trau til busken utenfor nr. 3 er innkjøpt.
 • Dårlig lufting i bodene i LH5. Lisbeth kontakter snekker for å få dette utført.
 • HMS 1. hjelpsskrin vil bli innkjøpt og satt i berederrommet. Harriet sjekker dette.

Neste møte 27. juni hos Lisbeth kl. 19.

Oppfølging                                                       Ansvar         Frist

Sak 2   El-bil                                                          Arne               Pågår

Avfallshåndering                                                   Harriet            Pågår

Oppussing av ytterdører                                       Ragnhild        –

Parkering                                                              Terje                pågår

Benker/bord på ballplassen                                  Lisbeth            –

Sak 4    Vaskekontrakt                                          Rolf                 snarest

Sak 6    Oppussing av gavlvegger                        Rolf                 –

Sak 7    Eventuelt

–          Vifter tak                                                    Rolf                 snarest

–         Nøkkelliste oppdateres                              Ragnhild         snarest

–         Brev til kommunen                                     Rolf                 snarest

–         Skilt rettes opp                                           Arne               –

–         Nye papircontainere                                  Harriet            snarest

–         Ventilasjon i bod                                        Lisbeth           snarest

–         HMS Førstehjelpskrin                               Harriet          –

 

Husk;  Vasking av garasjene  29. og 30. mai.

              Vanning av blomster utenfor inngangene i sommer.

 

Kolsås, den 16. mai 2017

 

Rolf Emilsen                           Arne Bugge Siverts                               Jens Baade                 Harriet Carlin

Styreformann                           styremedlem                                             styremedlem               styremedlem

 

 

 

Ragnhild Rognerud          Lisbeth                          Terje Sørensen

Styremedlem                       varamedlem                      varamedlem

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.