Referat fra beboermøte 13. mars 2017

publisert i: Referater | 0

Følgende temaer ble tatt opp:

 

Rehabilitering 2016/2017

  • Betongrehabiliteringen er vel utført og avsluttet ca. 1 måned før tiden.
  • Reklamasjonsbesiktigelse vil skje etter 1, 3 og 5 år (2018-2020-2022)
  • Beboerne vil bli informert og skadeskjema vil bli sendt ut
  • Viktig: Hvis noen av beboerne ønsker å legge flliser, må de søke styret om dette. Fremgangsmåte for legging vil da bli gitt. De som legger fliser vil få en heftelse på leiligheten. Heftelsen blir tinglyst og vil bli stående frem til etter 5 års befaringen i 2022.

Ladestasjon for El/hybrid bil

Plassering av eventuelt:

  • Inntil det foreligger mer kunnskap om slukketid og redningsinnsats ved elbil-branner i parkeringskjellere, bør sprinkler/vanntåkeanlegg være et minimumskrav for å tillate parkering ev elbiler. Sprinkler/vanntåkeanlegg er uaktuelt hos oss.
  • Inntil videre bør derfor eventuelle ladestasjoner plasseres i friluft og det jobbes videre med plassering av to ladestasjoner med plass til 4 biler. Pris ca. 180.000 kroner.
  • Det jobbes  videre med hvordan dette skal finansieres og vi undersøker hvilke støtteordninger som finnes.
  • Styrets kontakt er Arne Bugge Siverts LH 2, telefon 411 92 982, epost ar.b.s@online.no

 

Avfallshåndtering

Ny avfallshåndtering innføres i oktober. Det blir få endringer for vårt vedkommende. Vi beholder plast- papirhåndteringen slik den er i dag. Nytt er at vi skal skille mellom matavfall og restavfall. Nye beholdere for dette kommer + at hver husholdning får en beholder og plastposer som kan settes under kjøkkenbenken.

 

Sameiet fyller 40 år. Vi inviterer til fest 19. august

Alle er hjertelig velkomne. Hold av dagen. Vi sender snart ut mer informasjon!

 

Inspeksjon Norsk Brannvern

  • Mange beboere mangler røykvarsler i tilknytning til soverom og/eller stue
  • Mange beboere har ikke godkjent slukkeutstyr – dvs. brannslukkingsapparat

 

Det er viktig å understreke at det er eier av leiligheten som er ansvarlig for godkjent brann-og varslingsutstyr. Styret kan kun komme med anbefalinger og vil fortsette å ha inspeksjon hvert år.

 

Styret vil også i år ordne med felles bestilling på brannslukkingsapparater og røykvarslere. Informasjon om dette kommer.

 

.

Legg igjen en kommentar