Innkalling til ordinært årsmøte 2017

publisert i: Nyheter, Årsmøter | 0

Det innkalles herved til ordinært sameiemøte i Kolsåstoppen Boligsameie

 

Tid: Onsdag 26. april 2017 kl. 1800

Sted: Kolsås Seniorsenter

 

Dagsorden:

1.  Konstituering

– Valg av møteleder

– Valg av protokollfører

–  Valg av en sameier til å medundertegne protokollen

–  Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjennes

 

2.  Årsberetning 2016 (vedlegg 1)

Forslag: Årsberetningen tas til etterretning

Forslag til vedtak: Godkjennes

 

3.  Årsregnskap 2016 (vedlegg 2, venstre kolonne)

Forslag: Årsresultatet viser et underskudd på kr 3.480.060,- som foreslås overført udekket tap

Forslag til vedtak: Godkjennes

 

4.  Styrehonorar

Forslag:  Kr 107.000,- til intern fordeling

Forslag til vedtak: Godkjennes

 

5. Budsjett 2017 (vedlegg 2, høyre kolonne)

Det foreslåtte budsjettet innebærer ingen økning av felleskostnadene med virkning fra 1. juli 2017

Forslag til vedtak: Godkjennes

 

6. Valg av revisor

Forslag: KPMG AS

Forslag til vedtak: Godkjennes

 

7.  Valg Vedlegg 3)

– Valg av styreleder

– Valg av 2 styremedlemmer

– Valg av 2 varamedlemmer

– Valg av valgkomite

 

Kolsås, 6. april 2017

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar