KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 07-2015/16 13.01.2016

publisert i: Nyheter | 0

Kolsåstoppen Boligsameie, Styrereferat 07-2015/16, 13. januar 2016

Møtet ble holdt hos Harriet Carlin

Tilstede: Jens Baade (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ellen Henriksen (LH5), Rolf Emilsen (LH5), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3)

Sak

Saker til behandling

Vedtak

Ansvar

1

Gjennomgang av

referat fra forrige styremøte

3)Canal digital

6)HMS

7)Vedlikeholds-/

og betongarbeider

8)Handicap-plass

9)Evt.

–2)Lekkasje i LH6

–4)Strøing/el. Kabler på gangvei

-Hjemmesiden er litt forsinket

-Harriet kontakter ABBL ang. digitalt styremateriell.

– Rolf og Arne har ferie og er tilbake hhv om 14 dager og den 9. februar.

-Dekodere i sameiet vil antagelig komme i februar

-Skal være egen sak på hvert styremøte.

-Rolf, Jens og Ragnhild har hatt to møter og gått gjennom hva som er aktuelt å prioritere i vårt sameie. Rolf laget et skjema med prioriteringer som skal dateres og hvem som har utarbeidet det.

-4 firmaer skal kommet med anbud og befaring skal skje når Rolf er tilbake fra ferie den 29. jan.

Handicapskilt vil bli montert. Ellen er i gang med dette

Ser bra ut nå, vi må vente til våren for å se når kulda slipper.

Ellen holder på med denne saken og sjekker med elektriker hva det måtte koste å legge elektriske kabler på den lille strekningen til parkeringsplassen.

Resten av referatet ble godkjent.

Harriet

Harriet

Rolf, Jens

Ragnhild

Rolf

Ellen

Rolf

Ellen

2

Regnskap for 2015

Regnskapet er først ferdig i februar.

Jens

3

Tidsfrister for beboermøte og årsmøte.

Jens snakker med ABBL, og vi bestemte at vi skal ha beboermøte etter generalforsamlingen.

Jens

4

Stikkontakter for lading av el-bil

ABBL og vaktmester har vært på inspeksjon. Vi har nok strøm til 12 ladestasjoner. Styret ønsker ingen ladestasjon i garasjen, vil se på det utendørs. Det arbeides med saken. Jens svarer på forespørsel fra beboer.

Jens

5

Lekkasje i bod i LH7

Styret har sett på rapport fra Poligon og korrespondansen mellom beboer og ovennevnte firma. Vi trenger mer orientering ang. Saken. Jens tar kontakt.

Jens

6

Utført arbeid ventilasjon og vann/avløp

Arbeidet er ferdig. Rapport sier at det er 6 leiligheter som ulovlig har koblet viften direkte på luftekanalen. Rolf kontakter eiere av leilighetene når han kommer fra ferie. 2 leiligheter har lekkasje – de har fått beskjed.

Hastigheten på luftgjennomstrømningen i luftekanalen ønskes nedsatt om vinteren. Rolf sjekker om det kan justeres med en timer e.l.

Rolf

Rolf

Rolf

7

Avtale reklamasjonsbesiktigelse med DVS

Beboere vil få tilsendt en forespørsel om evt. Mangler i sin leilighet vedr. DVS prosjektet forut for reklamasjonsbesiktigelsen 1 år etter overtagelsen 28.5.15

Jens

8

Eventuelt

Brev fra Elisabeth Lunde

1) Belegg terrasser

2)Varme i gulv inngangsparti LH4

3)Stien til parkeringsplassen

rekkverk-/el. kabel

4)Lokk på containere

5)Klage på rehabilitering i LH4

6)Skade i leilighet p.g.a. eksplosjon av trykkoker LH5

7) Bilvrak på parkeingsplass

8. Valgkomiteen

9) Dugnad

Sjekket ut. Ok

Ellen kontakter vaktmester om dette og han sjekker det ut.

Ellen jobber med saken, se sak 1 i gjennomgang av forrige styremøtereferat.

P.g.a. nye retningslinjer for avfallshåndtering vil vi vente med endringer til de nye reglene kommer.

Rehabilitering har foregått over lang tid i LH4. Jens vil skrive til eierne angående klage fra beboere i oppgangen.

Erstatning må gå av eierens forsikring.

Ellen informerer muntlig.

Terje kontakter eier av bilvraket som har vært parkert her i over 1 år. Om det ikke blir fjernet innen gitt frist vil det bli tauet bort.

Jens kontakter valgkomiteen.

Vårdugnad ble lagt til 9. mai kl. 17

Ellen

Ellen

Jens

Ellen

Terje

Jens

9

Møter

Kommende styremøter:

– 23. februar kl 19 hos Terje

– 15. mars kl 19 hos Rolf

Sameiemøte 27. april kl 18

Beboermøte 25. mai

Kolsås, 13. januar 2016

Jens Baade Arne B. Siverts Rolf Emilsen Ellen Henriksen Ragnhild Rognerud

styreleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Harriet Carlin (varamedlem) Terje Sørensen (varamedlem)

Legg igjen en kommentar