KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 04-2016/2017 – den 3. oktober 2016

publisert i: Nyheter | 0

Kolsåstoppen Boligsameie – Styrereferat 04-2016/2017 – Den 3. oktober 2016

Møtet ble holdt hos Jens Baade

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Saker

Sak 1 Referat fra styremøtet 29. august

 • Ang. varmeovn som skal innstalleres i LH4 så har Ellen kontakt med Elektriker og venter på tilbakemelding. Ellen
 • Rolf har sendt to brev ang. luftekanaler koblet direkte på avtrekket.
 • Revisjonsrapporten sees på i løpet av oktober av Rolf.
 • Regnskapet vårt ligger veldig godt an. Rolf
 • Når det gjelder avfallshåndtering av elektrisk avfall så tar de elektriske forretningene imot det. 
 • Glisikker matte i LH7 er ok.
 • Rolf  har innhentet en pris på døråpnere til garasjen og venter på en sammenlignende pris.

Sak 2 Status rehabilitering

Rolf informerte om rehabiliteringen og befaringsreferatet.  Vi ligger langt foran timeplanen.  Det klages på oppryddingen etter at stillasene er fjernet.

Knivblader har ligget i plenen utenfor og kan være til fare for barn og alle som ferdes rundt husene.

Sak 3 Klage fra Sørbø i LH1 ang. fliser på terrassen

Rolf vil sende brev ang. ovennevnte sak neste uke.

Sak 4 Vaktmester

Vi gikk gjennom vaktmestertjenesten i vårt sameie og sammenlignet priser fra tidligere år med tilbudet fra Asker og Bærum Vaktmesterkompani A/S, og

Vi ble enige om å gå for tilbudet fra ovennevnte selskap og regner med at avtalen kan gjelde fra 15. oktober. Beboerne vil bli informert om avalen.

Rolf skal ha møte neste uke med dem.

Sak 5 Snøbrøyting

Venter med å bestemme til vi har 2 tilbud.

Sak 6 Høstdugnad

Dugnad den 29. oktober kl. 12:00:

 • Jens bestiller container og setter opp plakat i oppgangene.
 • Harriet legger det inn på hjemmesiden og baker kringler.
 • Ragnhild tar bilder og lager vaffelrøre.
 • Ellen koker kaffe.

Sak 7 Kveldskurs fra ABBL

Rolf og Harriet meldes på kurs.

Sak 8 Eventuelt

Status pågående/nye saker i sameiet

 • Ny dør Knudsen LH6 utført
 • Medlemsskap i NBBL bestemt
 • Felling av trær utført
 • Nye beboere i LH3 fra Syria har flyttet inn
 • Drøftet brann og rømningsveier i sameiet. Vil konferere videre med Norsk Brannvern A/S.
 • DVS – reklamasjon på vinduer:  2 stk er ikke fornøyd etter reklamasjonsbesøk.  Vil følge opp videre
 • Elbil; spørreundersøkelsen fikk en svarprosent på 63, ca 25% ønsker å skaffe seg elbil eller ladbar hybrid i løpet av 2-5 år, følgelig vil komiteen arbeide ut fra denne forutsetning.  Komiteen vil ha sitt første møte i slutten av oktober.
 • Jubileumskommiteen vil ha et idedugnadsmøte etter 15. oktober.

Oppfølging

Ref Aksjon Ansvar Frist
1
 • Elektriker i LH4
 • Luftekanaler
 • Revisjonsrapport
Ellen Snarest
Venter svar
Oktober
2 Rehabilitering Rolf Venter svar
3 Klage fra Sørbø LH1 Rolf Neste uke
4 Vaktmester Rolf Møte neste uke
5 Snøbrøyting  Rolf
6 Dugnad Jens
7 El-bil komite Arne

 

Neste styremøte holdes hos Rolf den 23. november kl 19 

Rolf Emilsen      Arne B. Siverts    Jens Baade     Ellen Henriksen

Styreformann    styremedlem       styremedlem  styremedlem

 

Ragnhild Rognerud      Harriet Carlin     Terje Sørensen

Styremedlem                   varamedl.              varamedl.

Legg igjen en kommentar