KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 09-2015/16 den 30. mars 2016

publisert i: Nyheter | 0

Kolsåstoppen Boligsameie, Styrereferat 09-2015/16 – 30. mars 2016

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen

Tilstede: Jens Baade (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ellen Henriksen (LH5), Rolf Emilsen (LH5), Ragnhild Rognerud (LH3) og Terje Sørensen (LH3).

Sak Saker til behandling Vedtak Ansvar
1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
  • Hjemmesiden ktbs.no
Ny hjemmeside er under utarbeidelse og kan allerede besøkes på ktbs.no Harriet/Ellen
  •  HC skilt
Ellen snakker med vaktmester som sørger for å få det satt opp. Jens
  • Rehabilitering LH4
Ang. hull oppdaget i rør i forbindelse med rensing av rørene vil Rolf følge opp dette. Jens følger opp basert på brev han har sendt beboer. Ellen
Sak 3 – Brev fra E.Lunde ang. varme i inngangspartiet Ellen har kontaktet elektriker ang. saken og vil følge opp dette.
Sak 4 – Innmelding i Kolsås Vel Styret var enige om å vente med denne saken.
Resten av referatet ble godkjent.
2 Regnskap 2015 Regnskapet var ikke komplett og kom samme dagen som vi holdt styremøtet. Vi kontakter ABBL og avtaler et møte for å gå gjennom regnskapet sammen. Jens
3 Evt. ansettelse av ny vaktmester Styret var enig i å lyse ut stillingen internt. Rolf lager et utkast og sørger for at skrivet blir lagt i postkassene til beboerne. Rolf
4 Gressklipping Styret godkjente ny 2 års avtale med Bærum Hageservice. Arne kontakter dem. Arne
5 Gjennomgang av årsrapport Årsrapporten må sees sammen med regnskapet, og siden dette ikke var komplett må godkjenningen vente til møtet i sak 2 er avholdt i løpet av de nærmeste dagene.
6 Betong-rehabilitering Det foreligger 4 tilbud på betongrehabilitering . Styret ble enige om å foreslå på årsmøtet 27.4.2016 at nødvendig betongrehabilitering foretas og at tilbudet fra Con-Rehab A/S godtas. Nærmere opplysninger vil bli gitt på årsmøtet. Rolf
7 Eventuelt Jens lager et skriv ang. innbruddssikkerhet i garasjen. Jens
  •  HMS
Forslag fra Jens om at Rolf leder årsmøtet 2016 ble godkjent av styret. Jens/Rolf
Forslag fra Jens Jens/Rolf
  • Felling av trær
Søknad om felling av trær av nabo i Kolsbergveien 28 ble behandlet. Rolf blir med på befaring, Jens kontakter vedkommende nabo.
  • Ny renova-sjonsordning
Bærum kommune har vedtatt ny renovasjonsordning og nye renovasjons-forskrifter for husholdningsavfallet i Bærum. Dette innebærer at avfallstypene skal kildesorteres. Det skal skilles mellom restavfall, matavfall, papp, papir og drikkekartong samt plastemballasje. Renovasjonsordningen forutsettes tatt i bruk fra og med våren 2017. Det nye styret for 2016/2017 forutsettes å følge opp denne saken og finne løsninger på hvordan KTBS best kan tilpasse seg den nye renovasjonsordningen.
  • Graving bak v/ballplassen
Broadnet har søkt om graving fra Kolsbergveien til Rødskiferveien for fibernettkabel. Gravingen vil gå bak blokkene ved ballplassen. Styret ber om befaring med Broadnett
  • Dugnad
Husk dugnad 9. mai kl 17.

Kolsås, 30. mars 2016

Jens Baade Arne B. Siverts Rolf Emilsen Ellen Henriksen Ragnhild Rognerud
styreformann styremedlemmer
Terje Sørensen
varamedlem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.