Styrereferat 03 – 29. august 2016

publisert i: Nyheter | 0

Kolsåstoppen Boligsameie

Styrereferat 03-2016/2017

Den 29. august 2016

Møtet ble holdt hos Ragnhild Rognerud

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3),  Forfall Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Referat fra styremøtet av 27. juni

 

–         Ellen følger opp innen neste møte elektriker for innstallering av varmeovn i inngangen på LH4.

–         Ellen

–          

–         Rolf sender brev i løpet av september til de beboere som hadde koblet luftekanalen på avtrekket.

–         Rolf

–          

–         Vårt nye lån er utbetalt og lån og refinansiering er i orden.

–         Rolf er i kontakt med ABBL og skal gjennomgå revisjonsrapporten.

–         Rolf

–         Handicap parkering på øvre gjesteparkeringsplass.  Det er avtalt at så lenge vedkommende disponerer p-plassen ute så disponerer vi hans plass inne.                 (plass 78)

–         Jens følger opp saken med yttermatte foran hoveddøren i nr. 7 og sjekker om dette kan by på problemer for andre i blokka til vinteren (om det blir                         nødvendig med glisikkert belegg)

Jens

 

Sak 2  Status rehabilitering

 

Rolf informerte hvor langt rehabiliteringen var kommet.  Sluttbefaring skal gjennomføres i LH7 om en uke.  Vi ligger foran skjemaet så langt.

 

Viktig::::::Det er forbudt å bruke terrassene når stilas er oppe!!!!!!!

 

Rolf

 

Sak 3 Regnskap

 

Vi ligger foreløpig veldig godt an regnskapsmessig.

 

Rolf

 

Sak 4 Vaktmester

 

Vi har behandlet søknad fra Abdul Wahab Rohin i LH5 om jobben som vaktmester i vårt sameie fra 15. september.   Rolf ordner i samarbeid med Arne og ABBL å skrive kontrakt.

 

Rolf / Arne

Sak 5 Avfallshåndtering

 

Harriet og Ragnhild hadde befaring i forrige uke med kommunen. Vi kan beholde vår nåværende ordning bortsett fra matavfall og restavfall som må skilles.  Dette blir uten ekstra kostnader for oss bortsett fra noe ekstra gebyrer for ordningen.

 

Dette blir tema på beboermøtet til våren.

 

Harriet, Ragnhild, Ellen og Jens

 

Sak 6  Høstdugnad 29. oktober kl 12.

 

Jens er ansvarlige for dugnaden med assistanse fra Ellen.  Jens bestiller container som skal plasseres på nedre plen i nr. 7.  Dette for å få kortest mulig vei til opprydding av buskas mot grensen i den enden.  Der er det mye som bør tas vekk.

 

Ellen og Jens

 

Sak 7    Utskifting av vifter tak

 

Vi er enige om at vifter på tak utsettes til rehabiliteringen er over

 

Rolf

 

Sak 8  Eventuelt

 

–Skader i 2 leiligheter er til behandling

–Reparasjon boder LH7, inkl. gangvei er utført

–Ny dør Knudsen LH6 er bestilt

–Ny leieboer i LH4 fra Syria

–Trappeheis vil bli montert i LH4 etter søknad fra Elisabeth Lunde uten kostnad

for KTBS

–Rolf vil undersøke prisen på nye døråpnere til de 4 nedgangene til garasjen.

Vi minner om vår hjemmeside ktbs.no

 

   Rolf.

 

 

 

Oppfølging

 

 

Ref

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksjon

 

-Elektriker i LH4

-Avtrekk fra luftekanaler

-Revisjonsrapport

-Glisikker matte LH7

Rehabilitering

Regnskap

Vaktmester/kontakt

Avfallshåndtering

 

Høstdugnad 29. oktober

Døråpnere til garasje undersøkes

 

 

Ansvar 

 

Ellen

Rolf

Rolf

Jens

Rolf

Rolf

Rolf/Arne

Harriet, Jens

Ragnhild,Ellen

Jens, Ellen

Rolf

Til neste møte

I løpet av september

 

Til neste møte

 

 

Innen 15. sept.

 

 

 

 

Neste styremøte holdes hos Jens den 3. oktober kl 19.

 

 

Kolsås, 29. august 2016

 

 

 

 

 

Rolf Emilsen     Arne B. Siverts      Jens Baade           Ellen Henriksen

Styreformann   styremedlem         styremedlem        styremedlem

 

Ragnhild Rognerud        Harriet Carlin

Styremedlem                     varamedlem

 

 

 

 

 
 

 

 

Legg igjen en kommentar