Styrereferat 02 – 2016/2017 – den 27. juni 20

publisert i: Nyheter | 0

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen.

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Gjennomgang av styremøte 11. mai 2016

 • Brev fra E. Lunde       Ellen venter på tilbakemelding fra elektriker.  Hun purrer og følger opp.
 • Canal Digital               Hver beboer må selv sjekke om den prisen de betaler hos CD er riktig (249 kr for bredbånd 25 eller 349 kr for bredbånd 50).
 • Oppfølging av vifter    Rolf kommertilbake til dette i august.  Han har allerede kontaktet Bærum Kommune eiendomsavdelingen vedrørende leilighet i LH3 hvor vifte
 • montert i luftekanal     var koblet på luftekanal.
 • DVS- ettårsbefaring     DVS har ikke svart på våre henvendelser om ønsket ett-årsbefaring.  Vi følger videre opp via ABBL.

Resten av referatet godkjent.

 

Sak 2  Nytt lån/refinansiering av eksisterende lån

Styret har akseptert sparebank Øst sitt tilbud om finansiering av betongrehabiliteringsprosjektet og refinansiering av gammelt lån.

 

Sak 3  Infoskriv til beboerne angående forestående rehabilitering

Skriv til beboerne er laget med plan over når arbeidene starter og hvor.  Dette vil bli sendt til alle i postkassen.  Bodene må være tømt når arbeidene begynner.

 

Sak 4  Vaktmester

Vi har foreløpig ansatt Simon Habberstad som vaktmesterassistent for 3 måneder.  Harriet foreslo å legge ut på facebook at vi ønsker ny vaktmester.

 

Sak 5  Ferieavvikling

Arne er stedfortreder for Rolf ut juli måned.

 

Sak 6  Eventuelt
 • 40 års jubileum      Sameiet har i 2017 bestått i 40 år og det ønsker vi å feire.  Vi danner festkommite.
 • Avfallshåndtering   Harriet har kontaktet kommunen og informerte.  Vi avholder befaring med kommunen til høsten og ser på løsninger for vårt sameie.
 • Regnskap              Regnskapet ble gjennomgått og det ser bra ut.  Vi går gjennom revisjonsrapporten til høsten og ser på det som har vært påpekt der.
 • P-plasser               Terje jobber fortsatt med saken om hvilke beboere som har hvilke plasser.
 • Ladestasjoner        Kommiteen som skal se på ladestasjoner vil ca. 1. august sende ut nærmere infor om status inkl. et spørreskjema som ønskes i retur innen
 • el-bil                       1. september.
 • HC-skilt                   Saken ble drøftet, og Rolf tar kontakt med bruker av handicap-plassen.
 • Fjerning av             Yttermatten foran hoveddøren til nr. 7 er tatt bort pga beboer som bruker rullator.  Jens følger opp, slik at ikke det blir problemer for de andre imatten utenfor       nr. 7 til vinteren. Om det er nødvendig må det muligens settes på et glisikkert belegg.                                                                                             hoveddør LH7.
 •                                 Neste styremøte er hos Ragnhild den 29. august kl 19.

 

Oppfølging

Sak 1              Elektriker i LH4                                                             Ellen                                      Snarest

                       Oppfølging av vifter feilmontert                                 Rolf                                        pågår

Sak 6              40 års jubileum/festkommite                                      Harriet,Ragnhild,Jens          pågår

Avfallshåndtering                                                       Harriet, Ragnhild                  til høsten

Gjennomgang av revisjonsrapport                           Rolf                                        til høsten

P-plasser tilhørende beboerne                                  Terje                                      pågår

El-bil/ladestasjoner                                                     Arne                                      1. september

Matte foran ytterdør i LH7 pga rullator                      Jens                                      snarest

         

 

Kolsås, 27. juni 2016

 

Rolf Emilsen              Arne B. Siverts           Jens Baade            Ellen Henriksen              Ragnhild Rognerud        Harriet Carlin         Terje Sørensen

styreformann            styremedlem              styremedlem            styremedlem                 styremedlem                   Varamedlem          Varamedlem

 

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar