KTBS referat illustrasjon

Styrereferat 01-2016/2017 11. mai 2016

publisert i: Nyheter | 0

Møtet ble holdt hos Arne Siverts

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harrriet Carlin (LH3).

Fravær: Terje Sørensen

Sak Saker til behandling Vedtak Ansvar
1

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

–Rehabilitering LH4/hull i rør

–Brev fra E. Lunde

 

 

 

Jens følger opp denne saken basert på brev han har sendt beboer.

Elektriker er kontaktet.  Vi venter på tilbakemelding.

Ellen følger opp.

 

Resten av referatet ble godkjent.

 

 

 

Jens

 

Ellen

2

Arbeidsfordeling i styret.

Sekretær

Dugnad

Ragnhild

Ellen og Jens

3

Rehabilitering

Rolf orienterte. Rolf avtaler kontraktsmøte med ABBL/Con-Rehab. Orientering om rehabiliteringen vil bli gitt på beboermøtet. En representant fra Con-Rehab vil delta på møtet 25. mai.

Rolf

4

Ladestasjoner

To beboere har meldt seg til komite for ladestasjoner. Det er S. Aske LH6 og E. Hermansen LH5 samt A. Siverts LH2.

Arne

5

Avfallshåndtering

Harriet deltok på orienteringsmøte angående den nye ordningen for avfallssortering i Bærum Kommune. Hun kontakter kommunen for befaring for å se på løsningene for vårt sameie

Harriet,

Ragnhild,

Ellen og

Jens

6

Vaktmester

Ingen søkere til stillingen som vaktmester.Rolf, Ellen og Arne vil forhøre seg. Inntil vi har løst vaktmestersaken må beboerne kontakte styret om det er vaktmestertjenester som ønskes utført.

Rolf, Ellen

Arne

7

Temaer som tas opp på beboermøtet.

Rehabiliteringen, avfallshåndteringen,Vaktmester, Canal Digital, Hjemmesiden, Vanning av blomstene ved inngangene,Vasking av vannbrettene under vinduer.

8

Ferieavvikling

Rolf har ferie 3 uker fra 28. mai til 18. juni. Stedfortreder i den perioden er Jens. Ellers er resten av styret til og fra, så det vil være folk fra styret hjemme/tilgjengelig stort sett gjennom sommeren.

Jens

9

Eventuelt

–Canal Digital

 

 

 

 

 

 

 

 

–Oppfølging av    årsmøtevedtak

 

 

 

 

–Ettårsbefaring DVS

 

–HMS

Styret har med virkning fra 26.2.2016 fornyet avtalen med CD til bedre betingelser enn før. CD skal ha besøkt alle leilighetene og innstallert/levert ny dekoder (T-We box) som forblir CD sin eiendom og følger leiligheten. Nye og bedre priser på bredbånd er kr. 249 pr. mnd. for bredbånd 25 og kr. 349 pr. mnd. for bredbånd 50. Sjekk dine regninger fra CD. Hvis nye priser ikke er implementert for den enkelte fra og med 1.3.2016 bør du selv ringe CD på telefon 06090 for å få kreditert for mye betalt.

Vifter koblet til luftekanal.

Rolf har oversikten over hvilke leiligheter som har viften koblet på luftekanalen. Han skriver brev til beboerne dette gjelder og følger opp saken. Vedtak fra 2001 sier at dette ikke er tillatt. Viser også til vedtak på årsmøtet om at Husordensreglene ble vedtatt oppdatert med hensyn til dette.

Det er 7 reklamasjoner. DVS er kontaktet og det vil bli avtalt møte for å følge opp klagene.

Skjema for HMSoppgaver vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Neste styremøte avtales på beboermøtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf

 

 

 

 

 

Arne

 

Ragnhild

 

Kolsås, 11. mai 2016

 

Rolf Emilsen       Arne B. Siverts       Jens Baade       Ellen Henriksen       Ragnhild Rognerud       Harriet Carlin

styreformann      styremedlem          styremedlem      styremedlem           styremedlem                  varamedlem

Legg igjen en kommentar