KTBS referat illustrasjon

Referat fra styremøte nr. 5 den 23. november 2016

publisert i: Nyheter | 0

Kolsåstoppen Boligsameie – Styrereferat 05-2016/2017 – Den 23. november 2016

Møtet ble holdt hos Terje Sørensen

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Ellen Henriksen (LH5), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Harriet Carlin (LH3), Terje Sørensen (LH3).

Sak 1  Referat fra styremøtet 3. oktober

Saker som ikke var utført  fra forrige styremøte er gjennomført.  Rolf har innhentet priser på døråpnere inn til garasjen og evt. utskifting avdørene dit. Vi er ikke helt i havn, men det settes av ca 200 000 kr til dette arbeidet. Beslutning tas på sameiemøtet i 2017.

Sak 2  Rehabilitering

Rolf orienterte om status.  I samarbeid med aktuelle beboere er det enighet om fjerning av rekkverk på blindverandaene på baksiden i LH

2-4-6-8. Dette pga. at det samler seg mye løv og annet nedfall på disse verandaene som skader belegg/betong.

Det ble kortslutning i tavlerommet fredag 18. november grunnet overbelastning.  Elektriker har skiftet sikring og kontakt, og nødvendige tiltak er gjort for å unngå dette så lenge rehabiliteringen pågår.

Sak 3 Søknad om kattehold

Styret ble enige om at det kun aksepteres innekatt i vårt sameie.

Avvik på våre krav vil føre til at tillatelsen blir inndratt.  Rolf skriver brev til kommunen siden dette gjelder søknad fra en beboer i en kommunal leilighet.

Sak 4  Regnskap/budsjett

Vi gjennomgikk deler av regnskapet/budsjettet for 2017. Vi ligger godt an. Dører til garasjene, resten av takene og gavlene står på rehabiliteringsplanen for de kommende år. Rolf vil avtale møte med ABBL for å gjennomgå planene. Arne og Terje blir med.

Sak 5  El-bil

Det er avholdt møte i kommiteen.  Det er sendt brev til to kontakter for befaring og priser.  Det vil bli orientering på beboermøtet.

 Arne orienterte.

En beboer ønsker kontakt for elektrisk rullestol.  Beboer må betale strøm selv, skal ikke belastes fellesskapet. Rolf orienterte.

Sak 6  Datoer for beboermøte og årsmøte

Beboermøte blir mandag 13. mars og årsmøte onsdag 26. april.

Sted; Kolsås seniorsenter.  Mer info senere.

Sak 7  Søknad fra beboer i LH3 om trappeheis over to etasjer

Venter på mer dokumentasjon og befaring.  Rolf følger opp saken.

Sak 8  Underskrift av styrereferatene 1-4 fra 2016/201

Kopi av årets styrereferater 1-4 er kopiert og signert av styrets medlemmer.

Sak 9 Eventuelt

Ny vaktmesterordning

Ny vaktmesterordning og avtale snøbrøyting/strøing er inngått med Asker og Bærum Vaktmesterkompani. Det er en tavle i berederrommet for å skrive opp oppgaver som er gjort/skal gjøres.

Vaktmester Åsmund Rustad kommer hit hver tirsdag.  Funker bra hittil

Høstdugnad

Jens orienterte.  Litt færre deltakere enn i vår.

Jens sjekker hva en løvblåser vil koste.  Neste gang vil vi ta flere trær i grensen ved LH7.

Styreportalen

Harriet og Rolf har vært på kurs om styreportalen. Dette er en håndbok med mye informasjon som ligger på nettet. Styret har tilgang til portalen.  Rolf vil gi oss mer informasjon på neste styremøtet, da han kan vise på dataskjerm  hvordan det virker.

Gjesteparkeringsplasser

Styret minner igjen om at gjesteparkeringsplassene kun er for gjester.

BRUK DIN PLASS I GARASJEN.  Dette er særlig viktig i vintersesongen pga. brøyting.

Nye plastposer til plastavfall

Harriet kontakter kommunen for å få tilsendt flere poser.  Hvis noen mangler poser så kontakt styret.

Jubileumsfest

Søknad til jubileumsfest fra festkommiteen på ca 10 000 kr ble innvilget.  Dette er et miljøtiltak for KTBS i anledning vårt 40 års jubileum i 2017.

Rolf vil se på retningslinjer for oppgangsansvarlige over nyttår.

Neste møte tirsdag 17. januar 2017 kl 19 hos Rolf.

Oppfølging

Ref Aksjon Ansvar Frist
1 Døråpnere garasje Rolf pågår
2 Kattehold Rolf pågår
3 Rehabilitering Rolf pågår
4 Regnskap/budsjett Styret snarest
5 El-bil Arne pågår
6 Datoer for beboermøte Rolf beboermøtet
7 Søknad om trappeheis Rolf pågår
8 Eventuelt
Løvblåser sjekkes Jens over nyttår
plastposer for plastavfall Harriet  pågår
Oppgangsansvarliges retningslinjer  Rolf over nyttår

 

SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE KTBS.NO

 

Kolsås, 23. november 2016

 

 

Rolf Emilsen       Arne B. Siverts      Jens Baade         Ellen Henriksen

Styreformann                 styremedlem                   styremedlem                 styremedlem

 

Ragnhild Rognerud     Harriet Carlin            Terje Sørensen

Styremedlem                                 varamedlem                           varamedlem

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.